Knyga: nuo medinės iki skaitmeninės

Skaitytojų aptarnavimo skyriuje parengta literatūros paroda „Knyga: nuo medinės iki skaitmeninės“, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti, kuri minima gegužės 7-ąją. Ji kiekvienam lietuviui primena rusų carinės valdžios represijas, kuriomis buvo varžomi kiekvienos tautos brandumą liudijantys ženklai – kalba, knygų leidyba, spauda, laisvas žodis. Per 40 spaudos draudimo metų paaiškėjo, kad lietuviškoji spauda plito, nepaisant jokių persekiojimų ir taikomų bausmių. Lietuviškosios spaudos draudimo laikotarpis, trukęs nuo 1864 iki 1904 metų – vienas juodžiausių mūsų kultūros istorijos tarpsnių. Tautos kova dėl savojo rašto buvo labai atkakli.

Apie lietuviškos spaudos draudimą rašoma knygose „Raidžių draudimo metai“, „Lietuviškos spaudos draudimas 1864-1904 metais“, mokslinių straipsnių rinkinyje „Spaudos draudimo istorijos“. Gausu knygų apie knygnešius : Bielinis, Kipras „Katorga ir trėmimas“, „Didžiosios knygnešių bylos“, Ilgūnas, Gediminas „Knygnešių keliais“, Misius, Kazys, Kaluškevičius, Benjaminas „Didysis knygnešys Jurgis Bielinis“ ir kt.

Parodoje susipažinsite su knygomis apie kalbą: Zigmo Zinkevičiaus, „Lietuvių kalbos kilmė“, kalbininkus Joną Jablonskį, Kazimierą Būgą, Juozą Balčikonį, apie tarmes „Visos, tarmės gražiausios...“ , Levo Vladimirovo apie knygą „Knygos istorija“, Genovaitės Raguotienės „Žodžiai apie knygą“, Vandos Stonienės „Lietuvos knyga ir visuomenė“, susipažinsite su Brailio raštu akliesiems Valentino Vytauto Toločkos  knygose „Skaitantys pirštai“.

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena suvienija mus visus vartojančius, puoselėjančius ir kuriančius svarbiausią visuomenės bendravimo įrankį – kalbą. Prisiminkim romėnų posakį: „Atsiversk knygą, kad sužinotum, ką kiti mąstė, užversk ją, kad pats imtum mąstyti...“

Parengė Aldona Kazlauskienė, viešosios bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė

Paroda 2

Knygos