99 metai po įvykio

Mažylis, Liudas
99 metai po įvykio : veiksmo dokumentika / Liudas Mažylis ; [dailininkas Darius Zablockis]. - Kaunas : Šviesa, 2018 (Vilnius : Standartų sp.). - 318, [2] p. : iliustr.

Ši Liudo Mažylio knyga – literatūrinis debiutas. Tai žanras, kurį pats autorius vadina „veiksmo dokumentika". Knygoje istoriniai faktai persipina su išmone. Rizikingos rekonstrukcijos papildo neginčytiną realybę. Tikras istorinis faktas – Vasario 16-osios Akto suradimas Berlyne – aiškinamas fantastinėmis prielaidomis. Kai kada pasitelkiama mistika.

Skaityti daugiau...

Liucernos liūtai

Thor, Brad

Liucernos liūtai : [romanas] / Brad Thor. - Kaunas : Mileda, 2018. - 453, [3] p.

Snieginguose Jutos valstijos kalnuose pagrobiamas Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentas, o jį saugantis Slaptosios tarnybos būrys išžudomas. Gyvas lieka tik vienas agentas – buvęs Specialiosios paskirties karinio dalinio kovotojas Skotas Harvatas. Jis nepatiki oficialia versija, kad išpuolį surengė Artimųjų Rytų teroristai, tad savarankiškai imasi ieškoti tiesos ir atkeršyti.

Skaityti daugiau...

Lietaus prieglobstis

Moyes, Jojo (Mojes, Džodžo)
Lietaus prieglobstis : [romanas] / Jojo Moyes. - Kaunas : Jotema, [2018]. - 399, [1] p.

New York Times geriausio bestselerio autorė, sukūrusi romaną „Aš prieš tave“, kurio motyvais buvo pastatytas daug dėmesio sulaukęs meninis filmas, siūlo jaudinančią ir nepamirštamą istoriją apie tris airių moterų kartas, kurioms tenka iš naujo įvertinti svarbiausias vertybes: meilę, pareigą ir amžiną ryšį, siejantį motinas su dukromis.

Skaityti daugiau...

Pasakojimai prabudus

Toleikis, Vytautas
Pasakojimai prabudus : [atsiminimai] / Vytautas Toleikis. - Vilnius : VšĮ "Naujasis židinys-Aidai", 2017. - 233,[2] p.

Pasakojimai prabudus – tai neįprastai drąsūs, atviri, liūdni ir juokingi, gyvi ir skaidrūs atsiminimai apie gyvenimą XX a. septinto ir aštunto dešimtmečio tarybų Lietuvoje. Jų autorius grįžta į savo vaikystę ir jaunystę gimtuosiuose Barvuose (Šilutės rajone).

Skaityti daugiau...

Samarkandas

Maalouf, Amin (Malufas, Aminas)
Samarkandas : romanas / Amin Maalouf. - [Vilnius] : Žara, 2017. - 365, [3] p.

„Samarkandas“ sudarytas iš dviejų dalių. Pirmoji – tai romanizuota Omaro Chajamo biografija. Šis XI a. persų filosofas, mokslininkas, poetas, šlovinęs vyną, meilę, gyvenimą, tame mieste praleido daug laiko, pradėjo rašyti garsiuosius rubajatus. Pasakodamas apie poetą, jo kūrybos ištakas ir įkvėpimo šaltinius, apie mitinį rankraštį, dingusį per mongolų antpuolius, autorius šilko keliu veda mus per Azijos miestus, rodo neramumų ir perversmų krečiamą šalį.

Skaityti daugiau...

Įkvėpti tylą

Kalanithi, Paul (1977-2015)
Įkvėpti tylą : memuarai / Paul Kalanithi ; pratarmė: Abraham Verghese ; iš anglų kalbos vertė Eglė Podčašinskienė. - 2-oji laida. - Vilnius : "Baltų lankų" leidyba, [2017] (Gargždai : ScandBook). - 174, [1] p.

Skaityti daugiau...

Maža šalis

Faye, Gaël
Maža šalis : [romanas] / Gaël Faye. - Vilnius : Gelmės, 2017. - 191, [1] p.

Gabi ir Anos tėvas prancūzas, mama pabėgėlė iš Ruandos. Gabi vaikystė bėgo gamtos prieglobstyje, lakstant su to paties amžiaus kaimynais, vagiant vaisius iš gretimų sodų, paslapčia sutraukiant pirmąją cigaretę ir klausantis istorijų, kuriomis skirtingos kultūros praturtina viena kitą. Tačiau ramų gyvenimą supurto pilietinis karas.

Skaityti daugiau...

Nuogas kąsnis

Burroughs, William Seward
Nuogas kąsnis : [romanas] / Williams S. Burroughs. - Vilnius : "Baltų lankų" leidyba, [2009]. - 191, [1] p.

Iš pirmo žvilgsnio „Nuogame kąsnyje“ svarbiausios dvi glaudžiai susijusios temos – narkotikai ir homoseksualumas, apie kurį Burroughsas rašo negailestingai atvirai. Aušros metro ir pigių viešbučių kraštovaizdis, kai bukai laukiama kitos dozės, o sykiu ir melancholiškas nepasiekiamos seksualinės laisvės troškimas įkūnija pasaulį – šeštojo dešimtmečio Niujorką, Meksiką ir Tanžerą, kur jis pats ir gyveno.

Skaityti daugiau...

Kertinė paraštė

Bradūnas, Kazys (1917-2009)
Kertinė paraštė : literatūros ir kultūros kritika bei publicistika / Kazys Bradūnas ; sudarytojas Gediminas Mikelaitis. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2017.  326 p.. - Santr. angl..  asmenvardžių r-klė: p.323-326.  Tiražas 500 egz..  ISBN 978-609-425-222-8 (įr.)
    
Kazys Bradūnas (1917-2009) yra daugiau negu poetas. Jis  taip pat žymus išeivijos redaktorius, literatūros ir dailės kritikas, publicistas, kultūrinių renginių organizatorius, sovietinės vergijos demaskuotojas.

Skaityti daugiau...

Gib a kuk. Žvilgtelėk

Oginskaitė, Rūta (1954-)
Gib a kuk – Žvilgtelėk : pokalbiai Olgos ir Grigorijaus Kanovičių namuose / Rūta Oginskaitė. – Vilnius : Tyto alba, 2017 (Vilnius : BALTO print). – 09, [3] p. : iliustr., faks., portr. ; 24 cm. - Gretut. antr. taip pat jidiš k.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-609-466-271-3 (įr.)

Gib a kuk – žydiškas posakis, reiškiantis „Žvilgtelėk“. Jauki ir asmeniška teatro ir kino kritikės Rūtos Oginskaitės šeštoji knyga – tai dvylika žvilgsnių į Grigorijaus Kanovičiaus gyvenimo tarpsnius, amatą ir kūrybą, tautos ir šeimos likimus.

Skaityti daugiau...