Mieli bibliotekos lankytojai!

2020 03 31

Visi gyvename ypatingu laikotarpiu. Bibliotekininkai yra kartu su Jumis. Biblioteka dirba savo darbą – užsako ir tvarko naujas knygas, suveda jas į elektroninį katalogą, tęsia informacijos paieškas įvairiais klausimais, pildo elektroninę kraštotyros kartoteką apie Zarasų krašto istoriją, žymius jo žmones,

fiksuoja naujausią informaciją, randamą laikraščiuose, žurnaluose, knygose, elektroninėje erdvėje, ruošia scenarijus būsimiems renginiams, edukacinėms programoms, atlieka kitus svarbius bibliotekos darbus.

Gaila, kad negalime Jums išduoti leidinių, negalime susitikti renginiuose kitose programose, mokymuose. Bet priimti spaudinius galime „Knygų grąžinimo langelyje“. Jūs galite lankytis mūsų bibliotekoje virtualiai. Kviečiame aplankyti mūsų tinklapį www.zarasubiblioteka.lt , Facebook‘o profilį ir pasirinkti, kas Jums įdomu. Jūs surasite  elektronines knygas,  vaikams mūsų Zuikio Nulėpausio pasakas, rasite kitų Jums įdomių nuorodų.  Susipažinkite su bibliotekos foto galerija, prisiminkite visus rajono literatus, poeto Felikso Jakubausko literatūrinės premijos ir poeto Pauliaus Širvio premijos laureatus, virtualiame ture „Pasaulis pagal poetus romantikus ir žymias moteris“  atpažinkite gražiausias vietas, kurioje gimė ir kūrė kraštui svarbūs žmonės. Zarasų krašto žinyne panagrinėkite krašto rankraščius, metrikas, žymių žmonių dedikacijas, autografus, skirtus bibliotekos skaitytojams, kita. Taip pat surasite kitos  Jums įdomios informacijos.

Biblioteka per 96 savo veiklos metus patyrė ne tik džiaugsmų, pozityvių reiškinių, bet ir daug negandų. Kartu su visuomene išgyvenome. Kartu visi išgyvensime ir šią koronaviruso pandemiją. Mylėkime ir saugokime save, savo artimuosius ir visą bendruomenę. Laikykimės taisyklių ir mes vėl susitiksime bibliotekoje ne tik virtualiai. Biblioteka yra pasiruošusi Jus sutikti su naujausiomis knygomis, įdomiais ir žaviais renginiais, turiningomis edukacinėmis programomis.

Visiems geros nuotaikos, stiprios sveikatos, turiningo laisvalaikio namuose.

Nuoširdžiai
direktorė  Danutė Karlienė

logogo