Justas Jasėnas

2014 02 03

2009-aisiais premija skirta Justui Jasėnui (g. 1982 m.) už poetinę kūrybą, jos publikavimą spaudoje bei dvasinių vertybių puoselėjimą. Išleido poezijos rinkinį „Užmigdykite mus ežeruos“ (2009).

Užmigdykite mus Ežeruos
Lyg nutilusius laiko paukščius
Į bangas tepanirsta tos tiesos
Suprasti jų negalėjom

Tepanirsta gelmėn tie sparnai
Jie daugel naktų ir dienų išplazdėjo
Nuvilnijo giesmė lyg alsavimas
Jau išduotas pamirštas sutrypimas

Išgiedokite pasalų audrą
Ja niekas daugiau netikės
Lizdas paukščio širdy mirguliavo
Pilnas išalkusios gyvybės

Užmigdykite mus Ežeruos
Nes nutilome laiką ragaudami
Pasiklydę valtys nenuilsdamos ieško
Neberas jos nei mūsų nei paukščių