• Periodiniai leidiniai 2019 metais

  2019 01 09

  PRENUMERUOJAMI  ŽURNALAI

  • Aukštaitiškas formatas
  • Darbštuolė
  • Edita
  • Iliustruotoji istorija
  • Ji
  • Keturi ratai
  • Ko gydytojai tau nepasako
  • Kultūros barai
  • Laimė
  • Legendos
  • Literatūra ir menas
  • Mamos žurnalas
  • Mano namai
  • Metai
  • Moteris
  • Muzikos barai
  • Šiuolaikinė + natūralioji medicina
  • Psichologija tau (4 mėn.)
  • Rankdarbiai plius visažinis
  • Rasos
  • Sodo kraitė
  • Sodo spalvos
  • Tarp knygų
  • Virtuvė nuo... iki...
  • Žmonės

  RUSŲ KALBA

  • Burda moden
  • Domašnij očag
  • Karavan istorii

  „LIETUVOS RYTO“ PRIEDAI
  Stilius
  TV antena

  PRENUMERUOJAMI LAIKRAŠČIAI

  • Lietuvos rytas
  • Lietuvos žinios
  • Mūsų respublika
  • Utenis
  • Utenos apskrities žinios
  • Valstiečių laikraštis
  • Zarasų kraštas

  RUSŲ KALBA

  • Argumenty i fakty

   

  Edita

 • Apie mus

  2019 01 27

  Istorija

  Bibliotekos vizija

  • Moderni, saugi, kūrybiška, draugiška viešoji biblioteka – informacinėmis, kultūros, švietimo paslaugomis patraukli gyventojams, užtikrinanti prieigą ne tik prie turimų šaltinių, bet ir prie nacionalinių ir pasaulio informacijos tinklų, duomenų bazių.
  • Lanksčiai prisitaikanti prie visuomenės pokyčių ir reikmių, pasižyminti aukšta aptarnavimo kultūra, teikiamos informacijos įvairove, modernių informacijos technologijų naudojimu.
  • Bendradarbiaujanti su švietimo, kultūros ir kitomis įstaigomis ir organizacijomis.
  • Viso gyvenimo mokymosi, informacinio raštingumo, kūrybinio potencialo ugdymo centras.

   
  Bibliotekos misija
   

  Aktyviai dalyvauti bendruomenės gyvenime.

  • Sudaryti palankias sąlygas bibliotekos vartotojų informacinių poreikių tenkinimui, naudojantis moderniomis komunikacinėmis informacinėmis technologijomis, sudarant galimybę naudotis informacijos tinklais ir duomenų bazėmis. Padėti tobulinti informacijos ir kompiuterinio raštingumo įgūdžius.
  • Skirti didelį dėmesį vaikų ir jaunimo skaitymo įgūdžių stiprinimui, vaizduotės lavinimui. Sudaryti galimybes ugdyti individo kūrybingumą.
  • Kaupti, saugoti ir atskleisti spaudos bei rašto paveldą, plėsti kultūros paveldo, meno suvokimo, mokslo pasiekimų ir naujovių pažinimo akiratį.
  • Gerinti sąlygas bibliotekos vartotojams švietimo ir viso gyvenimo poreikių tenkinimui.
  • Sudaryti patrauklias sąlygas rekreacinės veiklos plėtotei.

   Zarasų rajono viešosios bibliotekos tinklas
   

  2019 m. pradžioje Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos centralizuotas tinklas:
  • viešoji biblioteka;
  • 16 struktūrinių padalinių: Dusetų miestelio Kazimiero Būgos, Turmanto miestelio, VŠĮ Zarasų ligoninės, Antalieptės, Antazavės, Avilių, Baibių, Degučių, Imbrado, Sadūnų, Salako, Samanių, Smalvų, Suvieko, Šniukštų, Štadvilių.

  2019 m. sausio 1 d. Zarasų rajono centralizuotame bibliotekų tinkle sutelkta 36,6 % rajono gyventojų, t.y. 5738 registruoti vartotojai. Vaikai iki 14 m. sudaro 25 % visų bibliotekos registruotų vartotojų.

  Viešosios bibliotekos ir struktūrinių padalinių fonduose yra 166362 vnt. knygų, periodinių leidinių, muzikos kompaktinių diskų, vaizdo filmų, 3D kino filmų, elektroninių ir kitų dokumentų. 2018 m. vartotojai apsilankė 133511 kartų, t.y. vidutiniškai 23 kartus per metus. Per metus išduota 214537 vnt. dokumentų.

 • Tarnybiniai lengvieji automobiliai

  2018 11 26
  Gamybinis modelis
  ir markė
   
  Spalva


  Valstybinis
  registracijos
  numeris
   

  Naudotojas

   Mercedes Benz Vito 110

   Tamsiai žalia

   UVS476 Zarasų raj. sav.
  viešoji biblioteka
 • Veiklos sritys

  2018 11 26

  Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos sritis – dokumentų  kaupimas, tvarkymas, sisteminimas  ir  saugojimas,  galimybės  naudotis viešaisiais informacijos  šaltiniais  užtikrinimas. (Bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01).
   
  Pagrindinis bibliotekos veiklos tikslas – organizuoti Zarasų rajono savivaldybės teritorijos gyventojų bibliotekinį ir informacinį aptarnavimą, tenkinti jų poreikius.

  Biblioteka, įgyvendindama šiuos tikslus, atlieka tokias funkcijas:

  • kaupia ir saugo universalų dokumentų fondą, atitinkantį Zarasų rajono istorines tradicijas, ekonominę ir kultūrinę plėtrą, demografinę situaciją, gyventojų poreikius;
  • kaupia kraštotyros dokumentų fondą;
  • tvarko, sistemina ir saugo dokumentų fondus pagal Bibliotekos fondo apsaugos nuostatus ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus;
  • vykdo vartotojų bibliotekinį, informacinį aptarnavimą;
  • dalyvauja formuojant Lietuvos bibliotekų fondą ir kuriant bibliotekų informacijos sistemą;
  • modernizuoja Biblioteką, diegia naujas technologijas;
  • vykdo Lietuvos integraliosios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS) programų diegimą, priežiūrą, finansavimą;
  • dalyvauja įvairiose programose, projektuose, susijusiuose su Bibliotekos veikla;
  • organizuoja ir vykdo kultūrinius, šviečiamuosius renginius, vykdo edukacines programas, informuoja visuomenę apie viešus renginius, parengdama reklaminę medžiagą;
  • vykdo ir rengia vaikų neformaliojo švietimo programas;
  • bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių bibliotekomis;
  • nuolat tiria gyventojų poreikius, susijusius su Bibliotekos veikla, jos teikiamomis paslaugomis ir, atsižvelgdama į tyrimų rezultatus, tobulina Bibliotekos veiklą;
  • sudaro sąlygas Bibliotekos darbuotojams kelti kvalifikaciją;
  • atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

  Veiklos sritys dokumentas

 • Korupcijos prevencija

  2018 11 26

  Atnaujinta 2019-01-16

  Korupcijos prevencijos tikslas – siekti, kad valstybės ir savivaldybių įstaigų vykdoma veikla būtų nešališka ir skaidri.
  Pasaulinė patirtis rodo, kad sutelkus pastangas būtent į korupcijos priežastis ir sąlygas korupcijai atsirasti bei kryptingai šalinant korupcijos atsiradimo rizikas, ilgainiui sukuriamas tvirtas pagrindas skaidrios ekonomikos plėtrai, didesnei viešųjų paslaugų teikimo kokybei, šalies socialinei gerovei.

   xcvcvbcbGyventojai pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pareigūnams apie korupcijos atvejus gali ne tik visą parą veikiančiais „karštosios linijos“ telefonais (8 5) 266 33 33 ir (8 5) 266 3379, taip pat el. paštu pranesk@stt.lt, faksu (8 5) 266 3307, palikdami žinutę interneto tinklalapyje www.stt.lt arba atvykę į bet kurį STT padalinį. Besikreipiančiųjų pageidavimu, STT garantuoja jų anonimiškumą.

   

  Asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją Zarasų viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Jolanta Lementauskienė.
  Tel. 8 385  52801, pavaduotoja@zarasubiblioteka.lt

 • Slapukų politika

  2018 10 29

  Kas yra slapukas?

  Slapukas – tai nedidelis informacijos failas, atsiųstas į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį (pavyzdžiui, mobilųjį telefoną) Jums naršant atitinkamoje interneto svetainėje ir išsaugomas Jūsų naršyklėje. Slapukas atsiunčiamas į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį tam, kad išsaugotų duomenis, o bendrovė, atsakinga už jo diegimą, galėtų juos atkurti ir atnaujinti.

  Ar visi slapukai atlieka tą pačią funkciją?

  Ne, slapukai būna skirtingų tipų ir jų panaudojimo būdai skirtingi. Slapukus galima suskirstyti į kategorijas pagal paskirtį, saugojimo laiką ir vietą svetainėje.

  Kaip pakeisti slapukų nustatymus?

  Pasirinkti priimamus slapukus ar atsisakyti tam tikrų slapukų galite bet kada pakeitę savo naršyklės nustatymus.

  Jeigu norite, kad Jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje slapukai nebūtų išsaugomi, naršyklės nustatymuose galite pasirinkti gauti pranešimą prieš įrašant bet kokį slapuką. Taip pat galite nustatyti, kad naršyklė iš karto atmestų visus arba kai kuriuos slapukus, pašalinti slapukus, kurie jau išsaugoti Jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje. Atkreipkite dėmesį, kad tada turėsite atskirai pasirinkti kiekvienos naudojamos naršyklės ir įrenginio nustatymus.

  Kiekviena naršyklė turi skirtingą nustatymų pritaikymo metodą. Jeigu reikia, pasinaudokite naršyklės žinyno funkcija, kad tinkamai pasirinktumėte nustatymus.

 • Fotografijų konkursas „SPALVINGA EUROPA“

  2016 04 12
   
   Vaiva PELEKAITĖ Renata GURSKAJA
  Žvilgsnis iš Amalienborg rūmų aikštės. Danija, Kopenhaga  Valio! Pavasaris! Turmantas. Lietuva
  Renata GURSKAJA Renata GURSKAJA
  Didžiausias miestas prie Temzės - Londonas Apžvalgos ratas. Zarasai. Lietuva
  Renata GURSKAJA Renata GURSKAJA
  Gražus parkas Varnoje. Bulgarija Europos diena. Vilnius. Lietuva
  Jelena GURSKAJA Jelena GURSKAJA
  Pavasaris kaime. Kimbartiškė. Lietuva Juodoji jūra. Bulgarija
  Jelena GURSKAJA Jelena GURSKAJA
  Smagu Barselonoje. Ispanija Didžiausias ežeras Lietuvoje
  Jelena GURSKAJA  Zuzana MELČAREK
   Rygos senamiestis. Latvija Berlynas. Didžiausia traukinių stotis
  Zuzana MELČAREK Zuzana MELČAREK
  Berlynas. Brandenburgo vartai Berlynas. Dalis sienos tarp dviejų Vokietijų
  Zuzana MELČAREK Zuzana MELČAREK
  Berlynas. Auksinė statula Berlynas. Pasaulio laikrodis
   Virginija KRYŽIOKAITĖ  Virginija KRYŽIOKAITĖ 
  Sofijos soboras - vienas iš Stambulo įžymiųjų objektų. Iš išorės soboras didelio įspūdžio nedaro, tačiau vos įžengus į vidų, akys raibsta nuo ornamentų ir raštų gausos bei margumo.  Link Brokeno kalno - istorija turėjo būti paprasta: kopiam į Brokeno kalną esantį Harco kalnyne. tačiau dėl rūko, snieguoto ir upeliais srūvančio "kelio", pražiūrėjome ženklą, rodantį kryptį. Truputį paklajoję, nusprendėme, kad jau per vėlu kopti į viršukalnę. Kažkiek nusiminėme, kad viršūnė ir liko nepasiekta, bet magiška prietema ir rūkas paliko neišdildomą įspūdį. 
     
   Ieva PELEKAITĖ  Ieva PELEKAITĖ
  Vakaras po lietaus. Madridas, Ispanija. Kolonų didybė Retiro parke. Madridas, Ispanija 
  Ieva PELEKAITĖ  Ieva PELEKAITĖ 
  Spalvingi atspindžiai Stiklo rūmų languose. Madridas, Ispanija.  Rausvas Ispanijos žydėjimas. Madridas, Ispanija. 
  Ieva PELEKAITĖ Donata KETLERYTĖ
   Alkalos arka prieš lietų. Madridas, Ispanija. Ryga, Latvija
  Donata KETLERYTĖ Donata KETLERYTĖ
  Lapmežciems, Latvija Ryga, Latvija
  Europietis Europietis
  Švedija Lenkija
   
   Europietis Geroji fėja
   Latvija Lenkija 1
  Geroji Fėja Geroji Fėja
  Anglija Lenkija 2
  Vidmina ALUBECKAITĖ Vidmina ALUBECKAITĖ
  Bremenas. Vokietija Helgolendo sala. Vokietija
  Vidmina ALUBECKAITĖ MERGA
  Odensė. Danija Siena. Vatikanas
  MERGA MERGA
  Grindys, Vatikanas Durys. Florencija, Italija
   
  MERGA MERGA 
   Dangus. Venecija, Italija Lubos. Vatikanas
  Mažvydas MIČIŪNAS
  Mažvydas MIČIŪNAS
  Švedija 1 Švedija 2
     
  Mažvydas MIČIŪNAS  Mažvydas MIČIŪNAS 
   Švedija 3  Švedija 4
   
   Mažvydas MIČIŪNAS Tautvilas MIČIŪNAS
  Švedija 5 Žvilgsnis į Europą - vairuojant 1
  Tautvilas MIČIŪNAS Tautvilas MIČIŪNAS
   Žvilgsnis į Europą - vairuojant 2 Žvilgsnis į Europą - vairuojant 3
     
  Tautvilas MIČIŪNAS  Tautvilas MIČIŪNAS
   Žvilgsnis į Europą - vairuojant 4 Žvilgsnis į Europą - vairuojant 5
  Giedrė MIČIŪNIENĖ Giedrė MIČIŪNIENĖ
  Kuldyga. Ilgiausias plytinis tiltas Europoje Latviški gėlynėliai. Ventspilis, 2015
     
  Giedrė MIČIŪNIENĖ Giedrė MIČIŪNIENĖ
  Dobele, nuostabaus grožio fontanas Gdansko vaizdai
   
  Giedrė MIČIŪNIENĖ Rapolas TAMOŠEVIČIUS
  Vilko irštva (Lenkija) -  šie pastatai prisimena Hitlerio buvimą Daugpilis. Kaip panašu į lietuvių kalbą
  Rapolas TAMOŠEVIČIUS Rapolas TAMOŠEVIČIUS 
  Lenkija, Šv. Lipkos bažnyčia Ventspilis, 2015 m. Vienas iš miesto simbolių - karvutė
   
   Rapolas TAMOŠEVIČIUS Vaiva PELEKAITĖ
   Gdansko vaizdas, 2015 Rosenborgo pilis ir ją sergintis liūtas
  Danija, Kopenhaga
  Vaiva PELEKAITĖ Vaiva PELEKAITĖ
  Hipnotizuojanti Akcijų biržos smailė
  Danija, Kopenhaga
  Briuselyje vaflius valgo net ir "Sisiojantis berniukas"
  Belgija, Briuselis
  Ugnė GRUDZINSKAITĖ Ugnė GRUDZINSKAITĖ
  Riugeno sala, Vokietija.
  Pasivaikščiojimas per lietų po Jasmundo nacionalinį parką. Ėjome link "Karaliaus sosto".
  Mdina, Malta.
  Vos Kauno dydžio saloje yra ne vienas miestas tvirtovė, kurį juosia stora siena, o už jos mini miestas valstybė. Iš šito seniausio miestuko Maltoje matosi visa sala. O ypač žavi viduramžių miesto tinklas ir barokinė architektūra.
  Ugnė GRUDZINSKAITĖ Ugnė GRUDZINSKAITĖ
  Marsaxlokk, Malta.
  Nesuspėjusios į autobusą 3 merginos sumanė paeiti kelis sustojimus, kad nesėdėt vietoje laukiant sekančio, o kuo daugiau pamatyt.
  Varšuva, Lenkija.
  Nuotrauka daryta Varšuvos senamiestyje, kuris per II pasaulinį karą buvo visiškai sugriautas. Dėka tikslių duomenų jis buvo atkurtas ir dėl to net yra saugomas UNESCO kaip rekonstrukcijos pavyzdys. Atkurtas aukštis, langų dydžiai, sienų spalvos, dekoras, tiesa - įvesta vandentekio ir nuotekų sistema, ko anksčiau nebuvo.
  Ida CHADEYRON Ida CHADEYRON
  Nida - Lituanie Šaltibarščiai - Lituanie
  Ida CHADEYRON Ida CHADEYRON
  Irlande M&m's - Leicester Square
   
  Ida CHADEYRON  Ida CHADEYRON
  France - Clermont Ferrand Grece - ile d'Egine
     
   Darius KINIULIS  Miglė MIKŠTAITĖ

  Belgija, Briuselis, Atomiumas
  Laikant rankose atomiumą
  Didžiulį įspūdį paliko atomiumo dydis, įspūdingos konstrukcijos ir amžius. Toks modernus statinys išdygo dar 1958 m.

   Rūkas Anglijos kaime
  Elvira BIGAJEVA Elvira BIGAJEVA
  The picture was taken in Berlin, Germany. It's a window decorated with Japanese paper cranes. It's near the Brandenburg gate.

  The picture is from Stockholm, Sweden. Colorful houses somewhere in the center of the city

  Elvira BIGAJEVA

  Elvira BIGAJEVA

  The picture was taken in Potsdam, Germany. It's the famous bridge which decided the country into 2 parts: Western and Eastern. That bridge was in the movie Bridge of Spies with Tom Hanks

  The picture is from Angers. I went there to my friend's wedding. It is the famous and amazing castle

   

  Clémence PHELIPPEAU Clémence PHELIPPEAU
  Vokietija Čekija

  Clémence PHELIPPEAU

  Clémence PHELIPPEAU

  Švedija

  Lenkija

  Šis konkursas yra viena iš renginio „Pažink Europą" sudedamųjų dalių, skirtų paminėti Europos dieną.
  KONKURSO organizatorius Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka.
  KONKURSE gali dalyvauti visi asmenys be išankstinės registracijos ir be apribojimų.
  Nuotraukos neturi būti ankščiau skelbtos kitose visuomenės informavimo priemonėse. Nuotraukos gali būti spalvotos arba nespalvotos.
  BENDRIEJI NUOSTATAI:
  Apie keliones žymus britų rašytojas Robert Louis Stevenson rašė, kad  jis keliaująs ne tam, kad kur nors nukaktų, o keliauja dėl pačių kelionių. Ir svarbiausias dalykas yra judėti, pažinti, ieškoti, atrasti...
  Nuo savęs pridėsime, jog yra svarbu ir įsiamžinti, kad galėtume parodyti ir kitiems. Jums ir skirtas šis fotografijų konkursas.
  Pateikite pačių fotografuotas nuotraukas aplankytose Europos Sąjungos šalyse. Kartu su nuotraukomis pridėkite komentarą: kokia šalis, koks miestas, kokia vieta, Jums palikęs įspūdis.
  Visos KONKURSUI pateiktos nuotraukos bus talpinamos internetinėje svetainėje www.zarasubiblioteka.lt
  SĄLYGOS:
  Vienas dalyvis gali pateikti ne daugiau 5 nuotraukų. Būtų labai malonu, jei nuotraukos būtų ne tik su trumpais komentarais, bet ir su pavadinimais.
  Nuotraukas siųskite el. adresu zarasuvb@gmail.com  su prierašu konkursui „Spalvinga Europa". Nepamirškite nurodyti savo kontaktinio telefono numerio, kuriuo susisieksime laimėjimo atveju.
  Nuotraukas siųskite iki gegužės 4 dienos (imtinai).
  VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS:
  Vertinsime parinktų nuotraukų originalumą, humorą, netikėtumą.
  Vertinimo komisija išrinks geriausių nuotraukų autorius, kurie bus apdovanoti vertingais prizais Europos dienos šventės metu bibliotekoje gegužės 10 dieną.
  PAPILDOMA INFORMACIJA:
  Autorius, pateikdamas nuotrauką KONKURSUI, patvirtina, kad yra šios nuotraukos autorius ir kad yra gavęs joje užfiksuotų asmenų sutikimą šią nuotrauką naudoti KONKURSE. Už autorinių teisių pažeidimus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus atsako nuotraukas atsiuntę asmenys.
  Eksponuojant nuotraukas galite prisistatyti pseudonimu, tačiau, pateikiant nuotraukas mums, prašome nurodyti tikrąjį vardą ir pavardę ir bent apytikrį amžių.
  Autorius, pateikdamas nuotrauką KONKURSUI, patvirtina, kad nuotraukos turinys neskatina religinės, tautinės nesantaikos ar kitaip nepažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymų.
  Pateikdamas nuotraukas KONKURSUI autorius automatiškai tampa KONKURSO dalyviu bei sutinka su šio KONKURSO Nuostatais ir sąlygomis.
  Biblioteka pasilieka teisę naudoti atsiųstas fotografijas nurodydami autorių ar jo pseudonimą (kaip pageidaujama) eksponuojant projekto „Pažink Europą", skirto Europos dienai, reklamoje, parodose ar interneto svetainėje www.zarasubiblioteka.lt.
  Pasidalinkite gražiausiais kelionių įspūdžiais su visais!
  RĖMĖJAS. Europos dieną Zarasų viešojoje bibliotekoje remia Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje.

  Zarasų viešosios bibliotekos informacija

 • Antanas A. Jonynas

  2016 01 22

  Pabėgt iš apsupties kvailų dienų –
  šaligatvį nupoliruoja speigas
  užšąla laikrody betikslis laikas
  ir kol žiūriu į jį akis įsmeigęs
  jis netiksėdamas ištirpsta tarp delnų

  vadinasi šiek tiek dar gyvenu

  Antanas A. Jonynas

  2015 m., minint poeto kraštiečio Pauliaus Širvio 95-ąsias gimimo metines,  literatūrinė Pauliaus Širvio premija paskirta  Nacionalinės kultūros ir  meno premijos laureatui poetui Antanui A. Jonynui.

  Poetas, rašytojas ir vertėjas Antanas A. Jonynas turi sąsajų su Zarasų kraštu, nes poeto senelė yra kilusi iš Dusetų, o jo mama mokėsi Zarasuose. A. Jonynas studijavo lietuvių filologiją Vilniaus universitete. 1976 – 1993 metais dirbo redaktoriumi „Vagos“ leidykloje, 1993-1995 m. vadovavo Baltijos televizijos kultūros skyriui.

  Pirmosios rašytojo publikacijos pasirodė 1973 metais. 1977 m. debiutavo poezijos rinkiniu „Metai kaip strazdas“, už kurį gavo Zigmo Gėlės premiją. Poetas išleido dar keletą eilėraščių rinkinių, parašė pjesę „Cirkas yra cirkas“, kuri buvo pastatyta Vilniaus „Lėlės“ teatre 1982 metais. Rinkinys „Atminties laivas“ (1980) įvertintas kaip geriausia metų jaunojo autoriaus knyga. „Nakties traukinys“ (1990) pelnė Lietuvos rašytojų sąjungos premiją už geriausią 1991 m. knygą, tais pačiais metais poetas nominuotas Nacionalinei kultūros ir meno premijai. Rinkinys „Krioklys po ledu“ (1997) buvo įvertintas Jotvingių premija.

  Antanas A. Jonynas 1981 metais tapo Lietuvos rašytojų sąjungos nariu.

  Nuo 1995 m. Antanas A. Jonynas yra laisvai samdomas vertėjas, Lietuvos PEN narys. Jis verčia poeziją iš rusų, latvių, vokiečių kalbos (Rilke, Schwitter, Bobrowski ir kt.). Žinomiausias vertimas – Gėtės „Faustas“ (1999).

  Nuo 2000 m. Antanas A. Jonynas yra poezijos festivalio Druskininkuose direktorius.

  2003 m. poetas tapo „Poezijos pavasario“ laureatu.  Tais pačiais metais už eilėraščių rinkinį „Lapkričio atkrytis“, įvertintą „Poezijos pavasario“  premija, ir Johanno Wolfgango von Goethe „Fausto“ vertimą, jam  paskirta Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija.

  Nuo 2011 m. – Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkas.

  Poeto darbai išversti į anglų, vokiečių, prancūzų, rusų, švedų, norvegų, lenkų, slovėnų, estų, latvių, gruzinų ir kt. kalbas.

  Antano A. Jonyno kūryboje ypač vertinamas asmens privatumas, vidinė laisvė. Kūriniuose pažeidžiamas ritmas, bandoma improvizuoti. Lyrizmas ir melodingumas – išskirtiniai poeto kūrybos bruožai. Jis plėtoja eilėraštį kaip muzikinę improvizaciją, grodamas garsų sąskambiais ir melodingais pakartojimais, lengvai pereidamas į kintančią džiazo ir bliuzo ritmiką, sukurdamas nepertraukiamo giluminio bangavimo magiją.

 • Savanorišką veiklą Zarasų viešojoje bibliotekoje pasirinko Yuri Abrahamyan ir Iryna Zhukova

  2014 12 16

  Atnaujinta 2019-10-31

  Bendradarbiaujant su jaunimo savanoriškos veiklos centru „Deineta“ savanorišką veiklą 2019 m. Zarasų viešojoje bibliotekoje pasirinko Yuri Abrahamyan ir Iryna Zhukova.

  25 metų Yuri Abrahamyan gimė ir augo Armėnijoje, Jerevano mieste. Tai autentiška šalis, turinti įspūdingą senovės architektūrą, didingus kalnus, atokius vienuolynus, užsiimantys kryždirbyste, gaminantys granatų vyną. Armėnai ypatingai tikintys ir didžiuojasi pirmieji šalyje priėmę krikščionybę, iki šių dienų išlaikę ne tik religinį, bet ir kultūrinį savo identitetą.

  Yuri mokėsi Nikol‘o Aghbalyan‘o Nr.19 vidurinėje ir Jerevano fizikos-matematikos mokyklose. Pagal išsilavinimą – dailės pedagogas, baigęs Armėnijos valstybinį pedagoginį universitetą ir įgijęs bakalauro ir magistro laipsnius. Nuo 2014 iki 2016 metų dirbo Medicinos-psichologijos-pedagoginio vertinimo centre kaip tapybos mokytojas, meno terapeutas.

  Po studijų ir kelerių metų darbo, savanoris tarnavo Kalnų Karabacho Respublikos kariuomenėje, buvo vyresnysis seržantas, kovų su orlaiviu būrio vadas. Po tarnystės Yuri dirbo „USUM“ aukštojoje mokykloje dailės ir braižybos mokytoju, vėliau – informacinių technologijų kompanijoje „ShellLogix“ dizaineriu.
  Laisvalaikiu Yuri patinka klausytis muzikos, tapyti, su šeima ir draugais žiūrėti futbolą. Ne kartą vaikinui užklysdavo mintys apie savanoriavimą. Anot armėno, savanorystė suteikia galimybes asmeniniam tobulėjimui, atveria daugybę kelių.

  Paklaustas, kodėl pasirinko Lietuvą ir Zarasų kraštą, nedvejodamas atsakė, kad Lietuva labai graži šalis. „Esu girdėjęs, kad lietuviai labai geri žmonės, nelaimėje tikrai nepaliks“, – pasakojo Yuri. Gražus sutapimas, kad vaikino mama jau trisdešimt metų dirba vienoje iš Armėnijos bibliotekų bibliotekininke, rašo eiles. Todėl knygų aplinka, smalsumas, noras dirbti bibliotekoje su vaikais ir paskatino vaikiną rinktis savanorystės programą Zarasų viešojoje bibliotekoje.

  Iryna Zhukova iš Ukrainos, Donecko miesto. Ši didelė šalis garsėja spalvingomis freskomis ir grakščiais pastatais, šilta Juodąja jūra, istoriniu Černobyliu, stebina nedidelėmis kainomis, o ukrainiečių kalba – viena melodingiausių pasaulyje.

  25 metų mergina pagal profesiją yra anglų-vokiečių kalbų mokytoja, įgijusi Mariupolo universitete filologijos magistro laipsnį. Ją žavi darbas su vaikais. Jos nuomone, mokytojo profesija yra susijusi su žinių, išminties, patirties perdavimu ir dalinimusi.

  Laisvalaikiu Iryna mėgsta piešti, eiti pasivaikščioti, važinėtis dviračiu, riedlente, klausytis muzikos. Muzika padeda atsipalaiduoti ir pamiršti viską aplinkui. Savanorė dalyvauja programoje „Au-pair in Deutschland“ ir tobulina vokiečių kalbos žinias. Didžiąją laiko dalį mergina skiria skaitymui. Knyga yra vienas didžiausių žmonijos išradimų. Merginos nuomone, knygos moko gyventi ir lavintis.

  Anot Irynos, savanoriavimas – altruistinė veikla, žinių ir asmeninės patirties atidavimas dirbant visuomenei naudingą darbą. Tai puikus būdas geriau pažinti ir suprasti žmones. Noras dirbti su vaikais, meilė knygai lėmė pasirinkimą savanoriauti bibliotekoje. Iryna sako, kad Zarasų viešoji biblioteka moderni ir patogi. Yra begalė skirtingų galimybių praleisti laisvalaikį bibliotekoje – renginiai, koncertai, informacinės technologijos... Tai puiki vieta sutikti naujus ir įdomius žmones. Zarasai patraukė savo grožiu, ramybe ir jaukumu.

  Kaip sako patarlė – žmogus ne vien duona gyvas. Iryna tiki, kad savanoriaudama praplės savo akiratį, pagilins žinias ir prisidės, kad pasaulis taptų geresnis.

  Savanorystės veiklą remia Europos solidarumo korpusas. Europos solidarumo korpusas yra nauja Europos Sąjungos iniciatyva, kuri suteikia jaunimui galimybių savanoriauti arba dirbti savo šalyje arba užsienyje ir įgyvendinti visos Europos bendruomenėms ir gyventojams naudingus projektus.

  custom 1

  ******************************************************************************************************

  Džiugi naujiena, kad Zarasų viešoji biblioteka toliau sėkmingai bendradarbiauja su jaunimo savanoriškos veiklos centru „Deineta“ ir nuo kovo 12 d. iki gruodžio 9 d.  bibliotekoje savanoriauja italas Francesco Farinella. Savanoris atvyko pagal Europos Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programą 2014-2020 m. (Erasmus+). Tai tarptautinės savanorystės projektai jauniems žmonėms, kuriais siekiama ugdyti jų pilietiškumą, solidarumo jausmą, skatinti kitų kultūrų pažinimą, stiprinti tarpusavio supratimą ir toleranciją.

  24 metų vaikinas gimė ir gyvena Pizoje (Pisa), esančioje Toskanoje, Italijoje. Lietuviams šis miestas turėtų būti žinomas dėl savo išskirtinio, istorinio svyrančio garsiojo Pizos bokšto, vienos iš labiausiai turistų lankomų vietų – regiono sostinės Florencijos. Turistai Toskanos regioną pamėgo dėl gražaus kraštovaizdžio, puikaus itališko maisto, geriausių vynų, iš kurių garsiausias – Chianti.

  Frančesko tėvai yra kilę iš pietų Italijos, Sicilijos salos, bet ilgą laiką gyvena Pizoje. Kultūrų skirtumai Pietų ir Šiaurės Italijoje labai dideli, todėl Frančesko yra  vienodai paveiktas abiejų Italijos kultūrų.

  Savanoris yra baigęs bakalauro studijas ir įgijęs gaminių dizainerio specialybę, tęsia magistro studijas jachtų dizaino srityje miesto universitete, esančiame netoli gimtojo miesto. Frančesko labai patinka konstruoti įvairius daiktus, nuo šaukšto iki mega-jachtos. Jis mano, kad geri gaminiai gali pagerinti gyvenimą ir norėtų paversti klientų vizijas ir svajones į konkrečius objektus.
  Frančesko turi daugybę pomėgių. Vaikystėje jį žavėjo automobiliai, jų greitis ir garsas. Yra išbandęs įvairias sporto šakas: nuo krepšinio, teniso, plaukimo iki linijinio slidinėjimo, jogos. Šiuo metu labai domisi snieglenčių sportu. Ateityje trokšta išbandyti ir kitas sporto rūšis.

  Vaikinui labai patinka tyrinėti gamtą, o labiausiai – keliauti, pažinti įvairias kultūras, žmones, žavėtis šio pasaulio grožybėmis. „Nebijau išeiti iš komforto zonos, priimti iššūkius, eiti į nežinią. Man įdomu, viskas kas yra nauja, kai tu jautiesi kaip vaikas, kuriam veriasi nuostabus pasaulis. Tai yra viena iš priežasčių, kodėl esu čia.“ Nors viena vertus, Frančeskui patinka nuotykiai, tačiau save vertina kaip gana santūrų, ramų, užsispyrusį ir ambicingą.

  Laisvalaikiu Frančesko taip pat praleidžia su gera knyga ar filmu. Yra fantastinės literatūros fanas, skaito mokslo fantastiką, mokslo atradimus, apie keliones. Tarp mėgstamiausių knygų  autorių – Kristoferis Paolinis (Christopher Paolini)  J. K. Rowling, Licia Troisi. Panašiai apibūdina ir filmų tematiką – fantastika, nuotykiai, komedijos, kelionių filmai ir serijos. Vienas iš jo mėgstamiausių filmų yra „Atgal į gamtą“ („Into the wild“), „Volterio Mičio slaptas gyvenimas“  („The Secret Life of Walter Mitty“), „Amelija („Amélie“), „Žvaigždžių karų“ saga, kiti.

  Kalbant apie maistą, Frančesko jį labai mėgsta. „Ką ir kalbėti, esu italas. Kai yra galimybė iškart ragauju, ką nors naują, net jei jis atrodo keistai, tik niekad nepamenu pavadinimų“, – pasakojo vaikinas. Jo mėgstamiausi patiekalai, kaip ir būdinga italui – pica ir lazanija.

  Apsilankę bibliotekoje nenustebkite, jei jus pasitiks savanoris Frančesko.

  2016-09-01  Šiltai atsisveikinome su dviem šauniomis savanorėmis Elvira Bigaeva iš Rusijos ir Clemence Phellippeau iš Prancūzijos, kurios Zarasų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje savanoriavo dešimt mėnesių - 2015-11-05 – 2016-09-04 laikotarpiu.

  Zarasų viešojoje bibliotekoje teikiamos kultūros, informacijos ir švietimo paslaugos įvairioms vartotojų grupėms – vaikams, jaunimui, suaugusiems, todėl savanorių veiklos buvo susijusios su šių paslaugų teikimu arba pagalba organizuojant paslaugų teikimą įvairaus amžiaus vartotojams. Drauge su bibliotekos darbuotojais savanorės buvo įtrauktos į naują bibliotekos veiklos etapą. 2015 m. spalio 30 d. atidarius naująjį bibliotekos priestatą, buvo išplėstos paslaugos, sukurtos darbuotojų darbo vietos.

  Elvira ir Clemence puikiai įvaldė automatizuotus bibliotekų darbo procesus ir pagelbėjo bibliotekininkams įvairiuose darbuose: aptarnaudamos vartotojus, tvarkydamos fondus, prisidėdamos prie edukacinių veiklų ir akcijų vaikams organizavimo.

  Savanorės, skleidamos savanorystės idėjas, susipažino su visomis miesto kultūros ir švietimo organizacijomis: Zarasų „Ąžuolo" gimnazija, pradine „Santarvės" mokykla, Pauliaus Širvio progimnazija, Zarasų žemės ūkio mokykla, Zarasų „Lakštingalos" mokykla, užmezgė glaudžius ryšius su Gražutės regioninio parko, Zarasų krašto žmonių su negalia sąjungos ir Antalieptės „Inovatorių slėnio" savanoriais iš Europos šalių. Abi dalyvavo organizuojamose bendrose veiklose, kurios ne tik stiprino draugystę, bet vystė naujas idėjas tolesnių veiklų organizavimui.

  Sausio mėnesį savanorėms paskelbus, kad organizuoja angliškai kalbančiųjų pradedančiųjų ir pažengusiųjų bei prancūziškai kalbančiųjų klubų veiklas, susidomėjimas buvo didelis. Abi savanorės tapo angliškai kalbančių pažengusiųjų klubo vadovėmis. 53 angliškai kalbančiųjų klubo nariai klubo veiklose dalyvavo 65 val.
  Clemence surinko 15 žmonių grupę, norinčių bendrauti prancūziškai. Kiekvieną savaitę pirmadieniais iki birželio 24 dienos klubiečiai gilino žinias, stiprino kalbos gebėjimus paprastomis, bet naudingomis temomis apie keliones, transportą, kavines ir pan. Rusiškai kalbančių klube, kuriam vadovavo Elvira, lankėsi 2 žmonės.

  Organizuodamos klubų veiklas savanorės turėjo galimybę kalbėti gimtąja kalba, tobulinti anglų kalbos įgūdžius. Savanorės noriai mokėsi lietuvių kalbos ir baigė 35 val. mokymus. Clemence savarankiškai susitarė su rusų kalbos mokytoja dėl rusų kalbos mokymosi. Antradieniais kartu su moksleiviais ji lankė rusų kalbos pamokas Pauliaus Širvio progimnazijoje.

  Savanorystės idėjos gerai pažįstamos bibliotekai ir gerai suprantama savanoriško darbo prasmė, todėl ir ateityje biblioteka lauks naujų savanorių.

  Parengė Jolanta Lementauskienė

  2015-11-15 Zarasų viešojoje bibliotekoje savanoriauja Clemence ir Elvira

  Zarasų viešojoje bibliotekoje vėl nauji savanorių veidai. Nuo 2015 m. lapkričio 9 dienos 10 mėnesių savanoriaus dvi žavios merginos – Clemence ir Elvira.
  Dalyvaudama projekte „Jaunimo savanorišką tarnyba", kaip savanorius priimančioji organizacija, biblioteka prisideda prie jaunųjų europiečių pilietiškumo, kūrybiškumo ugdymo, plečia kultūrų pažinimą, tarpusavio supratimą ir toleranciją. Jauni žmonės nuo 18 iki 30 metų bibliotekoje atlikdami 2-10 mėnesių trukmės Europos savanorių tarnybą, savanoriškai dirba ir įgyja įvairių įgūdžių, reikalingų tiek darbui, tiek asmenybės augimui.
  Zarasų viešoji biblioteka bendradarbiauja su jaunimo savanoriškos veiklos centru „Deineta" nuo 2013 metų. Europos savanorių tarnybą čia atliko bulgaras Ivan Dzhumerov, italės Barbara Gattone, Cinzia Bagni, Gabriella Accetta, rusė Evgenia Bannikova, ispanai Martin Eliseo Rodriguez ir Deborah Leiro Romain.
  Savanorė Clémence Phelippeau atvyko iš Prancūzijos miesto La Rochelle, kuris yra netoli Atlanto vandenyno. 24 metų prancūzė yra istorijos mokslų bakalaurė ir Kultūros studijų magistrė. Clémence mėgsta skaityti - mėgstamiausi Japonijos, Turkijos ir Prancūzijos šalių autoriai. Vienu iš pomėgių įvardijusi žvejybą, savanorė džiaugiasi, kad savanoriauja mieste, apsuptame ežerų. Ji tikisi susidraugauti su vietos bendruomene ir prisidėti organizuojant kultūros veiklas, prancūzų kalbos klubą, įgyti bibliotekininkystės žinių, nes ji nori tapti bibliotekininke.
  29 metų Elvira Bigajeva atvyko iš Birsko, Rusijos miesto, kuris, kaip juokaudama sakė savanorė, priklauso Baškortostan Respublikai. Ji yra baigusi Birsko pedagoginę akademiją, yra profesionali anglų kalbos mokytoja. Žmonės jos gimtąjį miestą vadina „obelų miestu", nes pavasarį miestas paskęsta žydinčių obelų žiedų – baltos ir rožinės spalvų – kontraste. Mieste susiformavusi tradicija švęsti šį metų laiką, organizuojant festivalį, kurio metu galima įsigyti įvairiausių rūšių sodinukų, obuolių. Elvira tiki, kad Zarasuose jai patiks – čia ji įgys naujų savanorystės įgūdžių ir naujų patirčių savo pačios tobulėjimui. Ji mėgsta skaityti knygas, naudojasi elektroninėmis knygomis, turi nemažą asmeninę biblioteką. Elvira džiaugiasi, kad Zarasai yra toks patrauklus miestelis.
  Elvira turi daug pomėgių, bet vienu iš įdomiausių įvardija daiktų, susijusių su filmų "Žvaigždžių karai" saga, kolekcionavimą.
  Parengė Jolanta Lementauskienė

  Skaityti daugiau...
Visi įrašai