Kaip mes šventėme nacionalines bibliotekų savaites. Zarasų viešosios bibliotekos 2001–2019 metų veiklų trumpa apžvalga

Šiemet Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė,vykstanti balandžio 23–29 dienomis visose šalies bibliotekose, kitokia – jubiliejinė dvidešimtoji, ir nuotolinė. Visus bičiulius, skaitytojus ir lankytojus kviečiame priminti ką per dvidešimt metų mes siūlėme savo Zarasų viešosios bibliotekos lankytojams. Kiekvienais metais Lietuvos bibliotekų savaitė turėjo savo šūkį, renginiai, akcijos buvo siejami su svarbiais kultūros įvykiais, kultūros srities iššūkiais.

Pirmosios 2001 m. nacionalinės bibliotekų savaitės šūkis „Lietuva be bibliotekų – Lietuva be ateities“. Suorganizavome akcijas skaitytojams „Naršyk laisvai ir nemokamai“ (visą savaitę vartotojai internetu po pusvalandį naudojosi nemokamai), „Savaitė be delspinigių arba laukiame skolininkų“, „Atvirų durų diena“, „Padovanok naują knygą savo bibliotekai“, „Rinkis mėgstamiausią filmą“. Moksleiviams organizavome praktinius užsiėmimus, kaip surasti LIBIS elektroniniame kataloge ir fonde knygas. Skaitytojams pristatėme literatūros parodas: „Bibliotekų kaleidoskopas“, „Lietuva be bibliotekų – Lietuva be ateities“, „Biblioteka pasaulyje“.

2002 m. nacionalinės bibliotekų savaitės šūkis „Biblioteka – tiltas į informacinę visuomenę“. Organizavome akcijas „Padovanok naują knygą bibliotekai“, „Ar pažįsti savo biblioteką?“, „Keliaukite į interneto pasaulį nemokamai“ (visą savaitę vartotojai internetų po pusvalandį naudojosi nemokamai), „Savaitė be delspinigių arba laukiame skolininkų“, „Padovanok kompaktinį diską fonotekai“. Savaitės metu P. Širvio pagrindinės mokyklos 8 klasių moksleiviams organizavome informacinių gebėjimų konkursą „Informacija. Skaitytojas. Biblioteka“, kurio metu komandos informaciniuose leidiniuose ieškojo nurodytų sąvokų reikšmių, naudodamiesi LIBIS elektroniniu katalogu fonde turėjo surasti konkrečias knygas. Konkurso nugalėtojams įteikėme paskatinamuosius prizus ir po 1 valandą nemokamo naudojimosi internetu. Fonotekoje organizavome „Disko šventę“, kurios metu vyko muzikos viktorina, piešinių konkurso muzikos tema pristatymas ir gitara skambinančios Vilijos Graužinytės, Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos 9 klasės mokinės, koncertas.

2003 m. nacionalinės bibliotekų savaitės šūkis „Bibliotek@ – bendruomenės centras“. Paskelbėme akciją „Bendraukite ir elektroniniu paštu“, skirtą neįgaliems bei pagyvenusiems žmonėms. Jiems aktyviai padėjome susikurti elektroninio pašto dėžutes. Kiekvienas vartotojas šią savaitę turėjo galimybę 1 val. papildomai nemokamai naudotis internetu. Bibliotekininkams organizavome seminarą „Bibliotekos vaidmuo kuriant informacinę visuomenę“. Savaitę užbaigėme muzikos vakaru „Pavasario spalvos“, kuriame koncertavo Zarasų muzikos mokyklos auklėtiniai (vadovė Danguolė Petrašiūnienė).

2004 m. nacionalinės bibliotekų savaitės šūkis „Biblioteka; tradicija ir modernumas“. Savaitę pradėjome skaitytojams pateikdami 130 naujų knygų. Įtraukėme į veiklas jaunimą ir vaikus. „Ąžuolo“ gimnazijos jaunimo choras ir ansamblis (vadovė Jūratė Stacevičiūtė) organizavo koncertą. Muzikos renginys „Pajutus muziką sparnai pakyla“, kurį vedė „Ąžuolo“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Gitana Kavaliauskaitė su solistu, gimnazistu Donatu Adomavičiumi ir jo dainingąja šeima, sutraukė daugybę žiūrovų. Mažieji bibliotekos lankytojai, viktorinos „Praverkim stebuklingos pasakos duris“ dalyviai, pagamino knygos žymeklius, kuriuos padovanojo bibliotekai. Meno skaitykloje šurmuliavo Zarasų meno mokyklos mokytojos Ramunės Sladkevičiūtės-Dainienės moksleiviai, atidarę piešinių parodą. Dvidešimt du P. Širvio aštuntokai demonstravo informacinio raštingumo žinias, kuris greičiau suras elektroniniame kataloge knygos šifrą. Rajono bibliotekininkams organizavome seminarą „Ateities bibliotekos vieta žinių visuomenėje“. Pranešimus skaitė LR Seimo informacijos plėtros komiteto pirmininkas Algirdas Kunčinas ir Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos direktorius Vytautas Gudaitis. Populiaria išliko nemokamo interneto akcija.2004 Mokytojas V.Trusovas su vaikų knygos autoriais
2005 m. nacionalinės bibliotekų savaitės šūkis „Biblioteka – atvira erdvė visiems ir kiekvienam”. Atvėrėme erdves visiems. Skaitytojus vaikus pakvietėme susitikti su profesionaliais kūrėjais – dailininke Sigute Ach, leidyklos ,,Nieko rimto “vadovu Arvydu Vereckiu ir geriausios 2004 metų knygos vaikams ,,Arklio Dominyko meilė“ autoriumi Vytautu V. Landsbergiu; suaugusius - su poetu Arūnu Sprauniumi; Zarasų Meno mokyklos moksleivius atidaryti piešinių parodą. Paskelbus akcijas: „Savaitė be delspinigių”, „Internetas nemokamai”, „Susipažinkime su prenumeruojamomis duomenų bazėmis”, „Susikurkite elektroninio pašto dėžutę”, „Padovanok bibliotekai žaislą”, sulaukėme aktyvaus dalyvavimo. Mes, bibliotekininkai, visus pakvietėme į nuotaikingą fotografijų apie biblioteką parodos „Gražios akimirkos” atidarymą ir aktyviausius skaitytojus, bibliotekos bičiulius apdovanojome padėkos raštais. Kas šimtajam bibliotekos lankytojui teikėme mažas atminimo dovanėles. Vaikų literatūros skyriuje dalijome atminimo atvirukus ir mažas dovanėlės dar mokyklos nelankantiems.

Sigute Ach ir Landbergis 2005

Nac. biblioteku savaite 2005 Spraunius

Nac. biblioteku savaite 2005 gimnazistai mokosi
2006 m. nacionalinės bibliotekų savaitės šūkis „Skaityk. Pažink. Mėgaukis.“. Viešojoje bibliotekoje vyko intensyvi pastato renovacija, todėl veiklos buvo apribotos. Skaitytojus pakvietėme į poeto fotomenininko Algio Jakšto autorinį poezijos vakarą „Akimirkos tiesa“. Organizavome akcijas: „Savaitė be delspinigių“, „Padovanok bibliotekai naują knygą ar žaislą“, „Papuošk savo biblioteką“, „Švarus takelis į biblioteką“.

2007 m. nacionalinės bibliotekų savaitės šūkis „Biblioteka – nauja aistra tavo gyvenime“. Skaitytojus visą savaitę vaišinome kava. Mažuosius pakvietėme į režisierės Saulės Degutytės stalo teatro spektaklį „Gimimo diena“, parengtą garsios anglų vaikų literatūros kūrėjos Pamelos Trevers knygų apie Merę Popins motyvais. Su P. Širvio pagrindinės mokyklos direktore Dalia Vitkūniene organizavome naujos moksleivių rinktinės „Kodėl Zarasai?“ triukšmingą pristatymą. Suaugusius sukvietėme į pilietinio švietimosi Civitas renginį - susitikimą ir diskusijas „Tautinis ir pilietinis patriotizmas šiandienos Lietuvoje“ su Jonu Kronkaičiu, atsargos generolu, buvusiu Lietuvos kariuomenės vadu. P. Širvio pagrindinės mokyklos 8 klasių moksleivius mokėme pažinti LIBIS elektroninį katalogą.

Civitas Kronkaitis 2007
2008 m. nacionalinės bibliotekų savaitės šūkis „Skaityk. Laisvėk. Tobulėk“. Bibliotekų savaitę pradėjome akcija „Skurdo zona“. Visą savaitę rinkome parašus dėl bibliotekininkų atlyginimo pakėlimo, lėšų knygoms įsigyti padidinimo, bet skaitytojus kava vaišinome. Visus pakvietėme dalyvauti akcijose „Padovanok bibliotekai naują knygą“, „Susikurk elektroninio pašto dėžutę“. Pirmąsyk organizavome akciją „Bibliotekos brangakmenis“ ir jos metu apdovanojome aktyviausius bibliotekos skaitytojus. Akcijos „30-čiai pirmųjų atėjusių į biblioteką – skaitytojo bilietas nemokamai“ dalyviams dovanojome skaitmeninių skaitytojų bilietų. Žiūrovams pasiūlėme susitikimą su publicistu, knygos „Suartėjimai“ ir dokumentinių fotografijų parodos „Suartėjimai“ autoriumi Donatu Čepuku. Svečią kalbino rajono laikraščio „Zarasų kraštas“ redaktorius Valdas Šerėnas. Lankytojams pasiūlėme unikalią bibliotekos autografuotų knygų parodą. Savaitę užbaigėme jaunimo muzikos popiete „Aidėkit dainos“, skirta Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos choro 10-mečiui pažymėti.

2009 m. nacionalinės bibliotekų savaitės šūkis „Klausk bibliotekininko“. Skaitytojams pasiūlėme virtualią bibliotekininkų kūrybos parodą „Kodėl pragysta vieversėliai?“, kurioje pateikėme mūsų sistemos darbuotojų kūrybą: eilėraščius, tapybos, fotografijos, rankdarbių darbus. Kaip ir kasmet visus pakvietėme dalyvauti akcijose: „Padovanok savo bibliotekai naują knygą“, „Klausk bibliotekininko“, „Bibliotekos brangakmenis“, „Ateik į biblioteką pirmas ir tapk skaitytoju nemokamai“ ir „Draugiška biblioteka“.

2010 m. organizuotos nacionalinės bibliotekų savaitės šūkis „Biblioteka yra tavo“ įpareigojo atskleisti bibliotekos galimybes. Savaitę pradėjome susitikimu su kraštiete dusetiške Neringa Ragauskiene-Stankevičiūte austų skarų parodos „Grožį kuriame mes pačios“ pristatymu. Zarasų kultūros rūmų etnografė Rima Vitaitė papasakojo apie skaros atsiradimo istoriją, jos reikšmę moters gyvenime. Skaitytojus pakvietėme į poezijos-muzikos vakarą, kurio metu kraštietė žurnalistė, eilių ir fotografijų kūrėja Laimutė Vasiliauskaitė pristatė knygą „Spalvų abėcėlė“. Vykdėme akcijas „Padovanok bibliotekai naują knygą“ ir „Savaitė be delspinigių“.

2011 m. nacionalinės bibliotekų savaitės šūkis „Skaityk bibliotekoje“. Raginome visus skaityti bibliotekoje. Savaitė prasidėjo 12 val. bendru renginiu visose šalies viešosiose bibliotekose, skirtu a. a poeto Justino Marcinkevičiaus atminimui, jo puoselėtai gimtajai kalbai ir knygai. Prie apskrito stalo skaityti poeziją pakvietėme Zarasų P. Širvio mokyklos mokytoją Vasilijų Trusovą, istorijos mokytoją Rimutę Morozovienę, rajono savivaldybės mero patarėją Olgą Raugienę, režisierę Gražiną Karlaitę, kunigą Justą Jasėną, literatę Onutę Kačkienę ir bibliotekininkes. Jaunimui pristatėme „Ąžuolo“ gimnazijos abiturientų klubo „Lietus vitraže“ literatūrinę kompoziciją „Aš liudiju keliaujančią per žmones kūrybos aistrą, laimę ir Golgotą“, skirtąpoeto Fausto Kiršos 120-osioms gimimo metinėms. Pagrindinį poeto F. Kiršos vaidmenį atliko pats kompozicijos režisierius, kunigas Justas Jasėnas. Vaikams organizavome susitikimą su jauna rašytoja Vakare Aleksandravičiūte. Skaitytojus pakvietėme į diskusiją „Mano ateities biblioteka“. Ir bibliotekininkai, ir skaitytojai kūrė bibliotekos viziją.

2012 m. organizuota nacionalinė bibliotekų savaitė „Biblioteka: spausk - Patinka.“, kuria siekėme parodyti, kad bibliotekos – bendruomenes telkianti ir vienijanti erdvė. Nacionalinę bibliotekų savaitę pradėjome 12 val. Maironio skaitymais. Poezijos skaitymuose dalyvavo Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos gimnazistai. Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos mokytoja Gitana Vasalauskienė pasakojo apie poeto Maironio gyvenimo ir kūrybos kelią, pasitelkdama filmo apie Maironio aplinką ištrauką. Gimnazistai parodė literatūrinę kompoziciją „Taip tolimas ir artimas Maironis“. Visus pakvietėme į poezijos vakarą „Pavasario pažadinti“, kuriame poeziją skaitė literatų klubo „Virš tylos“ nariai.

2013 m. nacionalinės bibliotekos savaitės šūkis „Nežinai – pėdink į biblioteką“. Savaitę pradėjome Prano Mašioto skaitymais visose bibliotekose vienu metu. Pagrindinį dėmesį skyrėme vaikams. Vaikų literatūros skyriaus bibliotekininkės organizavo pažintines ekskursijas po biblioteką Zarasų Santarvės pradinės mokyklos pradinukams, vaikus pakvietė dalyvauti mini viktorinoje apie Pinokį ir dėlionių varžytuvėse.

2014 m. nacionalinės bibliotekų savaitės šūkis „Biblioteka – vienas pasaulis, daug istorijų...“ Savaitę, minėdami literatūros pradininko, poeto Kristijono Donelaičio 300 metų gimimo jubiliejų, pradėjome skaitymais „Pavasario linksmybės“. Skaitė Zarasų rajono savivaldybės meras Arvydas Steponavičius, administracijos direktorius Ramūnas Keršys, jo pavaduotoja Aušra Lamanauskienė, kultūros darbuotojai ir Zarasų bendruomenė. Skaitymų metu susirinkusieji galėjo grožėtis ir mūsų kraštiečio, gamtos mokslų daktaro Stanislovo Sinkevičiaus virtualia fotografijų paroda, taip pat pavadinta „Pavasario linksmybės“. Visuomenei pristatėme bibliotekininkių laisvalaikio pomėgių parodą „Neslėpk savo talento“. Zarasiečius pakvietėme į susitikimą su aktoriumi ir režisieriumi Ramūnu Abukevičiumi ir dokumentinio- vaidybinio filmo „Donaleitis XVIIIa. Mažosios Lietuvos tautinis kostiumas“, filmo premjerą. Pristatėme Rimanto Grikevičiaus knygą „Zarasų miškų prieglobstyje“. Renginyje dalyvavo ir vienas redakcinės kolegijos narių, Zarasų miškų urėdijos urėdas Rimantas Jurevičius.

2014 6

2014 3

Abukevicius

zoomed dsc1560

2014 1
2015 m. nacionalinės bibliotekų savaitės šūkis „Biblioteka: informacija ir žinios – kiekvienam“. Savaitė prasidėjo 12 val. poeto Pauliaus Širvio poezijos skaitymais. Demonstravome skaidres apie poeto Pauliaus Širvio gyvenimą ir kūrybą, o skaitymai baigėsi visų atliekama daina „Vai žydėkit linai" P. Širvio žodžiais. Moksleiviams pristatėme elektronines skaitykles, supažindinome su Zarasų krašto paveldu elektroninėje erdvėje – Zarasų krašto dvarais. Gyventojus konsultavome, kaip kurti Europass CV. Zarasų „Ąžuolo“ gimnazistai pristatė spektaklį Justino Marcinkevičiaus poezijos motyvais (režisierė G. Vasalauskienė).

2015 nacion 1

2015 nacion 3

2015 nacion 4

2015 nacion 5

2015 nacion 15

2015 nacion 18

2016 m. nacionalinės bibliotekų savaitės šūkis „Stiprios bibliotekos – stipri visuomenė“. 2016 m. Britų taryba pakvietė dalyvauti iniciatyvoje „Šekspyras gyvas bibliotekose“. skirtoje paminėti 400-ąsias kūrėjo mirties metines. Įsijungėme visuomenei pristatydami Zarasų „Ąžuolo gimnazijos" teatro studijos ir bibliotekos suaugusių teatro literatūros meninę kompoziciją „Skaitome Šekspyrą" (režisierė Gražina Karlaitė). „Ąžuolo" gimnazijos gimnazistė Jurgita Garšanova organizavo savo kūrybos popietę „Poezija krauju rašyta". Zarasiečius pakvietėme į susitikimą su poetu Jonu Endrijaičiu. Vaikus – į literatūros susitikimą su rašytoju Tomu Dirgėla ir jo knyga „Apie raganą Šiokiątokią“, susitikimą su knygų vaikams rašytoja Juventa Mudėniene ir jos nauja knyga „Triušiukai ir žiema“, teatro „Teatriukas“ vaikišką žaidimą spektaklį „Žalia gyva“ apie Vilniaus istoriją nuo Gedimino sapno iki šių dienų.zoomed dsc0047

zoomed dsc0015

zoomed dsc0010
2017 m. nacionalinės bibliotekų savaitės šūkis „#tuesibiblioteka“. Pagrindinį dėmesį skirėme vaikų ir jaunimo informacinio raštingumo įgūdžių stiprinimui. Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos 7-tų klasių moksleivius mokėme naudotis LIBIS elektroniniu katalogu, spaudinių užsakymo ir rezervavimo funkcija, savitarnos knygų grąžinimu ir išdavimu. Pristatėme Zarasų krašto kultūrinį paveldą elektroninėje erdvėje – Zarasų krašto piliakalnius. Pakvietėme skaitytojus į teatralizuotą fotografo Virginijaus Benašo fotografijos darbų parodos "keisTAI“ atidarymą, Zarasų meno mokyklos muzikos skyriaus moksleivių koncertą „Pavasario melodijos" (vadovė Jūratė Stacevičiūtė).

2018 m. nacionalinės bibliotekų savaitės šūkis „Kartu mes kuriame ateitį“. Pagrindinį dėmesį skyrėme informacinio raštingumo mokymams Zarasų Pauliaus Širvio aštuntų klasių moksleiviams. Moksleivius mokėme naudotis bibliotekos LIBIS elektroniniu katalogu, spaudinių užsakymo rezervavimo funkcija, savitarnos knygų grąžinimo ir išdavimo įranga, elektroninėmis skaityklėmis, elektronine „Vyturio“ biblioteka. Pristatėme prezidento Valdo Adamkaus dovanotą bibliotekai knygą „Vilniaus miesto legendos“, atidarėme skaitytojos Jolitos Kazulėnienės ir Rapolo Tamoševičiaus angelų parodą „Sparnų šlamesys“. Jaunimui organizavome susitikimą su rašytoja Juventa Mudėniene, kuri pristatė karpinių albumą „Ar prisimeni mane, Vilniau?“, leidyklos „Gelmės“ redaktore Kristina Noreikiene, maketuotoja Ramune Girniukaitiene, rašytoja Gintare Adomaityte. Zarasų Meno mokyklos moksleiviai mums, bibliotekininkams, dovanojo koncertą „Pavasario žiedai“.

2019 m. nacionalinės bibliotekų savaitės šūkis „Ateik – sužinok ir išmok“. Pagrindinį dėmesį skyrėme vyresnio amžiaus skaitytojų kompiuterinio raštingumo kompetencijų stiprinimui. Visą savaitę organizavome kompiuterinio raštingumo mokymus senjorams.

Parengė Saulė Pelekienė, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja