Iš seminaro „Naujosios informacinės technologijos: viešųjų bibliotekų vaidmuo bendruomenėms“

2012 10 09

Tarptautinis seminaras vyko Zarasų viešojoje bibliotekoje rugsėjo 26-27 dienomis.

Seminaro metu nagrinėtos temos, susijusios su skaitmeninto kultūros paveldo paslaugomis bendruomenėms bei besikeičiančiu viešųjų bibliotekų vaidmenimis šiuolaikinėje visuomenėje.

Skaitmeninto kultūros paveldo paslaugos bendruomenėms

Kultūros paveldo skaitmeninimas yra tarptautinis ir nacionalinis Lietuvos kultūros ir informacijos politikos prioritetas. Per valstybines ir tarptautines programas į skaitmeninimo iniciatyvas investuojami milijonai litų. Bibliotekos aktyviai dalyvauja skaitmeninimo veikloje.

Skaitmeninimas atveria iki šiol neregėtas galimybes pristatyti kultūros paveldą šiuolaikiniams vartotojams, užtikrinti įvairių kultūrų dialogą bei tautinio kultūros paveldo išsaugojimą globalizacijos sąlygomis. Tačiau norėdamos pasinaudoti šiomis galimybėmis viešosios bibliotekos privalo išmanyti naudojimosi kultūros paveldu bendruomenėse ypatumus, darbo su bendruomene metodus. Todėl paskaitoje Skaitmeninto kultūros paveldo paslaugos bendruomenėms siekta atskleisti tokių paslaugų teikimo bendruomenėms ypatumus pagilinus seminaro dalyvių supratimą apie: problemas, kurios kyla komunikuojant kultūros paveldą internete; kultūros paveldą ir naudojimosi juo ypatumus bendruomenėse; būdus patenkinti įvairių bendruomenių poreikius, susijusius su kultūros paveldu.

Paskaitos metu kalbėta temomis: kultūros paveldo skaitmeniniams – samprata ir tikslai; kultūros paveldas šiuolaikinėje visuomenėje; kultūros paveldo grįstos paslaugos bendruomenėms; idėjos ir rekomendacijos bibliotekoms. Paskaitos metu įgytos žinios buvo įtvirtintos atliekant praktines užduotis ir kuriant skaitmeninto kultūros paveldo paslaugų idėjas tam tikriems vartotojams pagal atskirų vartotojų personas, parengtas projekte „Bibliotekos pažangai“.

Besikeičiantys viešųjų bibliotekų vaidmenys šiuolaikinėje visuomenėje

Viešosios bibliotekos šiuo metu funkcionuoja besikeičiančioje politinėje, ekonominėje, socialinėje bei technologinėje aplinkoje. Beprecedentė kompiuterizacija, ekonominės krizės poveikis, besikeičiančios visuomenės vertybės skatina viešąsias bibliotekas permąstyti savo strateginę poziciją ir siūlomų paslaugų asortimentą šiuolaikinėje visuomenėje. Paskaitos metu apibendrinti išorinės bibliotekų aplinkos pasikeitimai, kurie įtakoja viešųjų bibliotekų vaidmenis ir veiklas.

Nagrinėtos temos:
- pasikeitimai politinėje, ekonominėje, socialinėje ir technologinėje bibliotekų aplinkoje;
- permainos viešosiose bibliotekose bibliotekininkų, ekspertų, partnerių ir kitų bibliotekų suinteresuotų grupių akimis.

Seminarą „Naujosios informacinės technologijos: viešųjų bibliotekų vaidmuo bendruomenėms“ organizavo Zarasų viešoji biblioteka (www.zarasubiblioteka.lt). Seminaras yra dalis tarptautinio projekto „Skaitymo skatinimas panaudojant informacines technologijas ir kūrybinę veiklą (Zarasai-Daugpilis)“, kurį finansuoja Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa pagal 2007-2013 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą (www.latlit.eu) bei Zarasų rajono savivaldybė (www.zarasai.lt)

Dr. Zinaida Manžuch,
Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto
Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institutas

GALERIJA