Tarptautinis seminaras „Vaikų skaitymo kryptys ir perspektyvos Lietuvoje. Vaikų psichologija“

2013 06 17

60 bibliotekininkų iš Lietuvos ir Latvijos (40 iš Zarasų, 20 iš Daugpilio) 2013 m. birželio 27-28 dienomis Zarasų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje dalyvaus dviejų dienų seminare.

Seminaro tema - „Vaikų skaitymo kryptys ir perspektyvos Lietuvoje. Vaikų psichologija“. Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Vaikų literatūros informacijos skyriaus vyr. bibliotekininkė, interneto svetainės www.skaitymometai.lt administratorė Ilma Mankevičienė skaitys pranešimą  „Veiksniai,  įtakojantys vaikų skaitymą. Skaitymo skatinimo veiklos Lietuvoje“. Šiaulių universiteto literatūros istorijos ir teorijos katedros dėstytoja,  ikimokyklinio ugdymo pedagogikos specialistė Danguolė Šakavičiūtė skaitys pranešimą „Vaikų ir paauglių skaitymo ypatumai Lietuvoje“. Psichologė, Kauno technologijos universiteto  Psichologijos katedros dėstytoja Zita Vasiliauskaitė skaitys pranešimą „Kūrybiškumas  – vaistas  sielai“. Vyks praktiniai užsiėmimai, diskusijos.
Antrąją seminaro dieną bibliotekininkai lankysis naujai pastatytame Vilniaus universiteto mokslinės komunikacijos ir informacijos centre ir  ką tik duris atvėrusiame Vliniaus centrinės bibliotekos Pilaitės filiale.
Seminaras, kurį organizuoja Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, yra tarptautinio projekto „Skaitymo skatinimas panaudojant informacines technologijas ir kūrybinę veiklą (Zarasai-Daugpilis)“ sudedamoji dalis, kurį finansuoja Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa pagal 2007-2013 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą.

Seminaro programa čia
Program of seminar here

Danutė KARLIENĖ,
Zarasų viešosios bibliotekos direktorė