Įspūdžiai Iš Salaspilio (Latvija) regiono bibliotekos

2013 06 05

Salaspilis – nedidelis Latvijos miestas, nutolęs 18 km į pietryčius nuo Rygos. Mieste gyvena per 18 000 gyventojų, apie 50% jų – rusų tautybės. Mieste yra  2 vidurinės mokyklos rusų ir latvių gyventojams, 6 ikimokyklinio ugdymo institucijos.

2011 m. birželio mėn. Salaspilio biblioteka įsikėlė į renovuotas patalpas. Bibliotekos plotas 1400 m². Renovuojant patalpas pasirinktos skirtingos spalvos kiekvienam bibliotekos skyriui. Erdvės problemos išspręstos panaudojant stumdomas pertvaras. Biblioteka skaitytojus aptarnauja 6 dienas per savaitę. Tik vasaros laikotarpiu vartotojai aptarnaujami 5 dienas per savaitę.

Bibliotekos, kaip informacijos įstaigos, tikslas – skatinti bendruomenių vystymąsi ir švietimą, teikti išsamią informaciją įvairiose laikmenose. Salaspilio savivaldybės viešosios bibliotekos struktūroje yra 2 miesto filialai, ši biblioteka taip pat atlieka ir Rygos regiono viešosios bibliotekos funkcijas, palaiko ryšius ir teikia metodinę pagalbą 38 šio regiono bibliotekoms.

Bibliotekoje skaito per 2950 vartotojų, 35% bibliotekos skaitytojų yra vaikai. Bibliotekoje yra skaitytojų aptarnavimo skyrius (abonementas), vaikų ir jaunimo aptarnavimo skyrius, skaitykla, informacijos išteklių ir duomenų apdorojimo skyrius, kuriame sukauptos kraštiečių kolekcijos, antikvarinės knygos, informacija ir istorinė medžiaga apie Salaspilį ir Rygos regioną. Vartotojai gali pasidaryti reikalingas dokumentų kopijas, pasinaudoti duomenų bazėmis.

Parengtas Salaspilio miesto bibliotekos ir filialų suvestinis katalogas nuo 1996 m.

Nuo 2002 m. suformuotas Rygos regiono bibliotekų suvestinis katalogas.

Bibliotekoje rūsyje yra saugykla, kurioje saugomi atsarginiai egzemplioriai ir periodiniai leidiniai.

Stanislova BIKULČIŪTĖ,
Zarasų viešosios bibliotekos vyresnioji metodininkė

SALASPILIO bibliotekos vaikų ir jaunimo skyrius

Po bibliotekos renovacijos į patalpas pirmieji įsikėlė vaikai. Šiuo metu jų bibliotekoje skaito per tūkstantį. Bibliotekoje jie gali rinktis knygas mokymuisi ir laisvalaikiui, skaityti žurnalus, naudotis CD ir DVD, internetu, elektroninėmis duomenų bazėmis. Iš viso dokumentų fondą sudaro per 16 tūkstančių vienetų.

Knygos išdėstytos pagal vaikų amžiaus grupes. Naudojimosi knygomis terminus vaikai gali pratęsti paskambinę į biblioteką arba savarankiškai internetu. Tai ypač svarbu, nes delspinigiai skaičiuojami už kievieną knygą po 5 santimus dienai. Populiarus vaikų tarpe judėjimas „Juši“, supažindinantis jaunuosius skaitytojus su latvių papročiais, tradicijomis.

Aktyvūs bibliotekos lankytojai dalyvauja geriausių vaikų knygų rinkimuose „Bernu žūrija“(Vaikų žiuri), kuri išpopuliarėjo visose Latvijos bibliotekose, dirbančiose su vaikais. Salaspilio 1 vidurinės mokyklos teatro grupės aktoriai patys yra sukūrę animacinį filmą „ Už saugų internetą.“ , kurį galime pamatyti  http://www.youtube.com/watch?v=rHeINnzc1-w

Vidmina ALUBECKAITĖ,
Vaikų literatūros skyriaus vedėja

GALERIJA