Įspūdžiai iš Rygos (Latvija) centrinės bibliotekos

2013 06 05

Zarasų viešosios bibliotekos 20 bibliotekininkų seminaro antrąją dieną susipažino su Rygos centrine biblioteka, kuri yra pagrindinė regiono biblioteka. Ji atlieka ne tik visas bibliotekoms priskiriamas funkcijas, bet yra administracinis, konsultacinis, metodinis bei ūkinis regiono bibliotekų centras.

Tai viena seniausių viešųjų bibliotekų Latvijoje, įsteigta 1906 m. Šiuo metu biblioteka yra išsidėsčiusi 2, 6 ir 7 daugiaaukščio pastato aukštuose. Antrame aukšte įrengti meno ir muzikos, kraštotyros skyriai, registruojami lankytojai. Šeštame aukšte sukomplektuota šakinė literatūra, periodiniai leidiniai, kompiuterių salė.  Septintas aukštas paskirtas grožinei literatūrai ir vaikų skyriui.

Darbuotojų nuomone, šis sprendimas pasiteisino: vaikai ir tėvai gali bendrauti, kartu rinktis knygas, paaugliai natūraliai pereina prie suaugusiems skirtų leidinių. Mažiesiems skaitytojams jau pats ėjimas į biblioteką tampa žaidimu, jie mielai važinėjasi liftu, naudojasi kompiuteriais, dalyvauja įvairiose veiklose, bendrauja. Visuose bibliotekos aukštuose yra jaukios skaitymo vietos, lankytojai gali pasirinkti ar skaityti grupėmis, bendrauti ar dirbti nuošaliau. Fondai bibliotekoje išdėstyti teminiu principu.

Biblioteka turi 26 kompiuterius vartotojams, 3 kompiuterius, kuriais galima naudotis po 15 min., 4 kompiuterius paieškai elektroniniuose kataloguose. Mieste yra 26 bibliotekos filialai ir 3 literatūros išdavimo punktai. Centrinės bibliotekos ir filialų elektroninėje duomenų bazėje 2012 metais registruoti 61 043 vartotojai. Didžiausią skaitytojų dalį sudaro studentai – jų yra net 33 proc., pensininkų yra 8 proc.

Tenka pripažinti, kad Latvijos vyriausybė ir savivalda bibliotekoms skiria didesnį dėmesį nei pas mus. Bibliotekos gauna iš leidyklų po vieną išleidžiamų leidinių egzempliorių, gana daug lėšų skiriama periodinių leidinių užsakymui.

Gina RAČINSKAITĖ,
Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyresnioji bibliotekininkė

Inovatyvios veiklos vartotojams Rygos centrinėje bibliotekoje

Didelį įspūdį paliko šios bibliotekos muzikos ir meno skyrius, kuris patraukė akį savo erdvumu ir dokumentų gausumu. Šio skyriaus vedėja Dace Sika supažindino seminaro dalyvius su fondu, organizuojamais renginiais.  Skyriuje kaupiama kostiumų ir mados literatūra, kampelis klasikinės muzikos, populiarios muzikos kampelis. Sukaupta 4 tūkstančiai vnt. CD, 20 tūkstančių  vnt. literatūros, kurią sudaro muzikos ir meno istorija, kino, meno, fotografijų albumai.

Vartotojui yra labai patogu naudotis meno dokumentais, laikomais vienoje vietoje. Be to, šiame skyriuje kaupiamos ir nepublikuotos pjesės, kuriomis naudojasi teatrų režisieriai, aktoriai ir kt. Skyriuje lentynos su ratukais, tad prireikus galima sukurti erdvę muzikos renginiams, juolab kad akį traukė stovintis fortepijonas. Renginiuose dalyvauja profesionalūs kolektyvai, profesoriai ir kt.

Septintame aukšte įsikūręs suaugusių aptarnavimo skyriaus grožinės literatūros abonementas ir vaikų literatūros skyrius. Erdves skiria centre iš molbertų sukurta mobili parodų vieta. Eksponuojamos fotografų parodos, profesionalių autorių  ir vaikų darbai. Vaikų literatūros skyriaus vedėja papasakojo apie vaikams organizuojamas programas, pademonstravo priemones, naudojamas vaikų kūrybiškumui lavinti. Ir kas šauniausia, tėvai, atėję su vaikais, gali rinktis knygas grožinės literatūros fonde ir stebėti  vaikus. O paaugliai gali rinktis knygas iš suaugusiųjų fondo.

Iš kelionės pargrįžome džiugiai nusiteikę, pasisėmę naujų idėjų.

Vita JUŠKĖNIENĖ,
vyresnioji bibliotekininkė

GALERIJA