Įvyko tarptautinis seminaras „Vaikų skaitymo ypatumai ir kryptys Latvijoje“

2013 06 03

Tarptautinis skaitymo skatinimo projektas „Skaitymas – IT – Kūryba“ tęsiasi jau antrus metus. Daugpilio centrinės bibliotekos ir Zarasų viešosios bibliotekos darbuotojai susibičiuliavo keldami kvalifikaciją ir mokydamiesi bendruose tarptautiniuose teorijos ir praktikos seminaruose ir įgyvendindami vaikų kūrybos ir skaitymo veiklas. Šį kartą dvidešimt bibliotekininkų iš Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos gegužės 30-31 dienomis kėlė kvalifikaciją dviejų dienų tarptautiniame seminare „Vaikų skaitymo ypatumai ir kryptys Latvijoje“, vykusiame Daugpilio centrinėje bibliotekoje ir ne tik joje. Seminarą sudarė teorinė ir praktinė dalys, todėl bibliotekininkai dalyvavo edukacinėje, gerosios patirties dalijimosi išvykoje į renovuotas Latvijos Salaspilio regiono ir Rygos centrinę bibliotekas.

Kokia vaikų skaitymo skatinimo  veikla perspektyvi?

Latvijos nacionalinės bibliotekos Vaikų literatūros centro direktorė ir Latvijos bibliotekininkų draugijos pirmininkė Silvija Tretjakova skaitė pranešimą „Skaitymo skatinimo strategija“. Ji pristatė geriausius Latvijos ir užsienio šalių skaitymo skatinimo veiklų pavyzdžius. Vaikų skaitymo skatinimas yra viena pagrindinių bibliotekų ir mokyklų funkcijų, nes mokėjimas skaityti yra sėkmingo mokslo ir informacijos įsisavinimo pagrindas. Skaitymas skatina mąstymą, suteikia galimybę daryti išvadas, išsakyti savo nuomonę.

„Sėkmingiausias Latvijos skaitymo skatinimo pavyzdys – programa „Vaikų ir jaunimo žiuri“, – pasakojo lektorė. Ši programa gerbia vaikų skaitymo pasirinkimą, nes būtent vaikai renka skaitomiausių knygų autorius, kurie tampa metų laureatais. Knygos renkamos trijose amžiaus grupėse po penkis autorius, o visą programos siūlomų skaityti knygų kolekciją sudaro 24-25 knygos. Programos metu yra išleidžiami plakatai, gairelės į knygas, suvenyrai, t.y. produktai, kurie didina programos žinomumą. Baigiamajame „Vaikų ir jaunimo žiuri“ renginyje dalyvauja per 700 vaikų ir jaunimo žiuri delegatų, vyksta knygų mugė. O prizai skaitomiausių knygų autoriams – šokoladinės knygos. Valstybė ne kasmet skiria lėšų skaitymo skatinimo programoms. Geriausi buvo 2006-2008 metai, kuomet vyriausybė skyrė 100 tūkst. latų (maždaug 500 tūkst. litų). Programoje dalyvavo 573 bibliotekos, per 17 tūkst. vaikų.

Esant sumažėjusiam finansavimui 2012 m. iniciatyvos ėmėsi Latvijos nacionalinės bibliotekos palaikymo draugija. Akcijos „Siela nori: lai vaikas skaito“ metu surinkta per 16 tūkst. latų, už kuriuos nupirktos naujos knygos buvo išdalintos bibliotekoms. 2012 m. į programą „Vaikų ir jaunimo žiuri“ įsijungė 1300 tėvų, o dalyvaujančių vaikų skaičius pasiekė 17 tūkst.

Silvija Tretjakova supažindino  su sėkminga  skaitymo skatinimo programa, kurioje dalyvauja Didžioji Britanija, Danija, Vokietija, Norvegija ir po truputį įsijungia Latvija. Programos „Pirmasis susitikimas su biblioteka arba knygų startas“ tikslas – įtraukti į skaitymo procesą vaikus nuo ankstyvos kūdikystės, atkreipti jaunų tėvelių dėmesį į skaitymo svarbą, populiarinti bibliotekose žaislines knygas. EURODICE yra Europos Komisijos Briuselyje vykdomosios švietimo, audiovizualinių priemonių ir kultūros agentūros skyrius. Eurodice – informacinis tinklas, apimantis Europos švietimo sistemą beveik visose šalyse, įskaitant ir Latviją. Šis tinklas apima visų švietimo sistemų modelius su dokumentais, aktualiais švietimo politikos klausimais.

2010 m. Euridice pradėjo tyrimus dėl mokėjimo skaityti plėtros (Reading literacy study). Vienas iš tyrimų punktų buvo skirtas skaitymo skatinimo veiklos už mokyklų ribų analizei. 31 šalies tyrimų rezultatai labai skyrėsi. Net šalyse, kuriose vaikų mokėjimo skaityti ir rašyti problemoms skiriamas pakankamai profesionalus dėmesys, nepakankamas dėmesys skiriamas  rizikos grupių, pvz. berniukų, vaikų iš asocialių šeimų, vaikams. Todėl vieningai siekiama iki 2020 m. sumažinti turinčių skaitymo problemas skaičių nuo 20 iki 15%. Danija, Estija, Nyderlandai, Suomija ir Lenkija jau yra pasiekusios tokių rezultatų. Latvijoje 17,6% 15 metų amžiaus vaikų turi menkus skaitymo įgūdžius, o Lietuvoje tokių net 24,4%.

Kad pasiektume geresnių rezultatų turime taikyti progresyvius mokymo metodus, rengti skaitymo specialistus-pedagogus ir vykdyti programas už mokyklų ribų. Ši Euridice iniciatyva yra labai svarbi, nes analizuoja sėkmingus skaitymo skatinimo programų pavyzdžius. Tarp tokių programų išsiskiria „LECTOMATON“ – skaitymas internete Belgijoje, „Vaikų žiuri“ Belgijoje ir Latvijoje, kampanijos „Didysis skaitymas“ Bulgarijoje, Čekijoje ir Lenkijoje. Pvz., Bulgarijos valstybinė televizija suteikia galimybę gyventojams balsuoti ir rinkti mėgstamiausią romaną. Gerų rezultatų pasiekia „Knygų diskusijų klubai“, populiarūs Didžiojoje Britanijoje, Lenkijoje, Slovėnijoje ir Latvijoje. Paprastai diskusijos vyksta bibliotekoje, neformalioje, draugiškoje aplinkoje. Didžiojoje Britanijoje veikia apie 300 tūkst. tokių klubų.  Norvegijoje „Mokyklų vystymo programa 2009-2013 m.“ siekiama mokyklų bibliotekose sudaryti geras sąlygas skaitymo įgūdžių lavinimui, bibliotekininkų, pedagogų ir mokyklų direktorių kompetencijos didinimui įtraukiant juos į skaitymo veiklas.  

Pranešėja supažindino su Vaikų literatūros centro veiklos plėtra, numatoma įsikūrus naujoje Latvijos nacionalinėje bibliotekoje. Vaikų literatūros centras yra metodinis centras visos Latvijos bibliotekoms vaikų skaitymo klausimais. Todėl yra planuojama įkurti skaitymo fondą „Skaitymui“ , įtraukti muziejus kuriant knygos muziejų su kaligrafijos mokykla,  sukurti virtualų vaikų portalą, teikti paslaugas mokykloms, sukurti agentūrą „Rašytojai ir dailininkai mokyklose ir bibliotekose“.
Užbaigdama pranešimą centro direktorė išsakė asmeninę nuomonę, jog Latvijoje vaikų motyvacija skaityti žema. Skaitymo džiaugsmą galima stimuliuoti įtraukiant vaikus į interaktyvų skaitymą, panaudojant elektroninius išteklius, organizuojant bendras akcijas su mokyklomis, rengiant skaitymo specialistus.

Kada bibliotekose lankosi berniukai?

Latvijos nacionalinės bibliotekos Vaikų literatūros centro vyriausioji bibliotekininkė Ilzė Čilipanė skaitė pranešimą „Berniukai – bibliotekų lankytojai“. Stažuodamasi Didžiojoje Britanijoje ji susipažino su skaitymo skatinimo programomis, vykdomomis toje šalyje. 83% 11-18 m. vaikų skaito laisvalaikiu, 11% skaito tik tai, kas užduodama mokykloje, 15% berniukų ir 7% mergaičių visai neskaito laisvalaikiu. Pastarųjų metų tyrimai, atlikti JAV, rodo, kad berniukai neskaito taip gerai, kaip mergaitės. Mergaitės vidutiniškai skaito 4,5 val. per savaitę, berniukai – 2,3 val. Tyrimai Latvijoje parodė, kad tarp ketvirtaklasių gana žemas skaitymo interesas,  Rygoje moksleiviai skaito geriau nei kituose Latvijos miestuose, o tėvų, šeimos įtaka skaitymo procesui, lyginant su kitomis šalimis, gana menka.

ESPAD (Europos mokyklų apklausos dėl alkoholio ir kitų narkotinių medžiagų tyrimo projektas) rezultatai rodo, kad vaikai pirmenybę teikia kompiuteriniams žaidimams ir aktyviam laisvalaikiui, o skaitymo poreikiai mažėja. Berniukai labiau mėgsta skaityti knygas, kuriose identifikuoja save, nuotykių knygas (mergaitės – emocionalias), serijas su žinomais herojais, mokslinę fantastiką, laikraščius, komiksus, o geriausia knyga yra ta, kurią išsirinko pats berniukas. Labai svarbu, kad tėvai, bibliotekininkai, mokytojai vertintų ir gerbtų skaitančių berniukų pasirinkimus. Reikia prisiminti, kad paauglys vertina bendraamžio nuomonę. Tyrimai rodo, kad 43% berniukų perskaitytų tą knygą, kurią pasiūlytų bendraamžis. 25%  perskaitytų knygą, pagal matytą filmą, 23% perskaitytų knygas apie įžymybes ir tik 10%  –rekomenduotą mokytojo.

Nemaža problema Latvijoje yra gana skurdūs bibliotekų fondai, ypač kaimo bibliotekose, kuriose dominuoja literatūra suaugusiems ir informaciniai leidiniai.  Bet geri fondai negarantuoja, kad berniukai pradės lankytis bibliotekose. Labai daug lemia bibliotekos interjeras, vyraujanti atmosfera, bibliotekininko santykis su vaiku. Didžiojoje Britanijoje atlikti tyrimai parodė, kad 82% dirbančių tėvų norėtų daugiau laiko skirti šeimai, todėl biblioteka galėtų organizuoti bendras veiklas tėčiui, seneliui ir berniukui, kviesdama  mokytojus, rašytojus, verslininkus, politikus, žinomus žmones.

I. Čilipanė supažindino su sėkmingu Didžiosios Britanijos projektu „Berniukai su knygomis“ („Boys into books“), kurio tikslas palaikyti, tarpininkauti  ir populiarinti skaitymą 11-14 metų berniukams. Projektą remia Didžiosios Britanijos Mokyklų ir mokslo departamentas.  Bibliotekos, kurios dalyvauja projekte, nemokamai gauna 20 knygų, 2 komplektus plakatų, 450 atvirukų-kvietimų.  Pakviečiama mažiausiai 20 berniukų, kurie iš pateikto knygų sąrašo išsirenka jiems patikusias 20 knygų. Šias knygas ir užsako bibliotekininkas. Per mokslo metus dalyvaujantys projekte berniukai, keisdamiesi knygomis, jas perskaito, diskutuoja, išsako savo nuomonę.  

Kitas sėkmingas skaitymo skatinimo pavyzdys – projektas „Skaitymo čempionai“, populiarinantis skaitymą 7-18 metų berniukams. Projektas, vykstantis  nuo 2005 m. ir skatinantis lenktyniavimą, į skaitymą įtraukia ir tėvus. Mokyklose, bibliotekose sukuriami skaitymo klubai,  kurie ir lenktyniauja, ir draugauja, kviesdamiesi vieni kitus į svečius ir diskutuodami.  

Populiarus skaitymą skatinantis projektas „Skaitančios futbolo premjer-lygos žvaigždės“, kurio tikslas  sudominti skaityti neskaitančius berniukus ir jų tėvus, kurie domisi futbolu. Anglijoje iš kiekvienos 20 premjer-lygos futbolo komandos išrenkamas „skaitymo čempionas“  (žaidėjas), kuris rekomenduoja savo mėgstamą knygą. Kiekvienas klubas pasirenka tris bibliotekas, kuriose lankosi ir populiarina savo pasirinktas knygas berniukams ir jų tėvams. Bibliotekos gauna po 20 knygų, kurias išrenka futbolininkai, suvenyrų, marškinėlių skaitantiems berniukams. Projektas startavo 2003 m. Jame dalyvavo 111 futbolo premjer-lygos žaidėjų, daugiau nei 44 tūkst. tėvų,  800 tūkst. vaikų, kurie perskaitė per 25 tūkst. knygų.  

Latvijos nacionalinės bibliotekos Vaikų literatūros centro lektorės S. Tretjakova ir I. Čilipanė organizavo seminaro dalyviams praktinius užsiėmimus, kurių metu šešios darbo grupės kūrė skaitymo skatinimo projektus, integruojančius skaitymą ir naujas technologijas, pristatė berniukų skaitymo skatinimo sėkmingus pavyzdžius.

Antrąją seminaro dieną bibliotekininkai apsilankė renovuotose Salaspilio regiono ir Rygos centrinėje bibliotekoje, kur susipažino su vaikų ir jaunimo skaitymo skatinimo veikla.

Šis seminaras su edukacine, pažintine, gerosios patirties dalijimosi išvyka į modernias bibliotekas yra dalis tarptautinio projekto „Skaitymo skatinimas panaudojant informacines technologijas ir kūrybinę veiklą (Zarasai-Daugpilis)“, kurį finansuoja Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa pagal 2007-2013 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą bei Zarasų rajono savivaldybė.

Parengė Jolanta LEMENTAUSKIENĖ,
Zarasų viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja

GALERIJA