Zarasų viešoji biblioteka Jelgavos vienybės dienos šventėje

2018 09 25

Rugsėjo 22 dieną Jelgavoje (Latvija) buvo paminėta Baltų vienybės diena, kurioje dalyvavo ir Zarasų viešosios bibliotekos atstovai. Zarasų, Utenos A. ir M. Miškinių, Daugpilio Latgalės ir Preilių (Latvija) viešosioms bibliotekoms įgyvendinant 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą „Švietimui ir gerovei skirtų šeimos skaitmeninių veiklų centrų sukūrimas Rytų Aukštaitijoje ir Pietų Latgaloje“ (Nr. LLI-089 „Network-DigiHubs“), kurį finansuoja 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programa, siekiama susipažinti ne tik su partnerių bibliotekų veiklomis, inovatyviomis paslaugomis, bet kartu pažinti ir kaimyninę Latvijos Respubliką.

Baltų vienybės diena švenčiama kasmet, pažymint 1236 metais įvykusį Saulės mūšį, per kurį sutriuškintas Kalavijuočių ordinas ir nutrauktas baltų žemių užkariavimas. 2000 metais Lietuvos ir Latvijos Parlamentai Saulės mūšio dieną paskelbė Baltų vienybės diena. Vienais metais toks minėjimas rengiamas Lietuvoje, kitais – Latvijoje. Šios tradicinės šventės metu populiarinami glaudūs latvių ir lietuvių tautų bei valstybių ryšiai, pristatoma Baltijos valstybių kultūra ir papročiai.

Jelgavoje įamžinant Lietuvos nepriklausomybės akto signatarus, kurie mokėsi tuometinėje Mintaujos (dab. Jelgava) berniukų gimnazijoje, ant G. Eliaso Jelgavos istorijos ir meno muziejaus fasado buvo atidengta atminimo lenta Kazimierui Bizauskui, Vladui Mironui, Jonui Smilgevičiui ir Antanui Smetonai. Dalyvavo Latvijos Saeimos ir Lietuvos Seimo nariai, akademinių institucijų, nevyriausybinių organizacijų atstovai, Jelgavos miesto gyventojai ir svečiai.

Mokslinėje konferencijoje „Latvijos ir Lietuvos kultūros istorijos panašumai ir skirtumai“ mokslininkai iš Šiaulių ir Rygos universitetų pranešimais ir diskusija siekė parodyti, kiek daug bendro sieja abi kaimynines valstybes. Anna Builo-Hojme, Latvijos vidaus reikalų ministerijos Žiemgalos planavimo regiono departamento vadovė, pristatė Interreg V-A Latvija – Lietuva Programos 2014-2020 m. programos finansuojamo tarptautinio kultūros kelio ,,Baltų kelias“ veiklas.  Humanitarinių mokslų daktaras D. Mačiulis analizavo istorinius skirtumus ir panašumus iki 1918 m., siekiant Lietuvos ir Latvijos valstybingumo atkūrimo. Jis pasakojo, kokią įtaką lietuviams darė Latvijoje įsibėgėjęs tautinis judėjimas. Ryga, Mintauja buvo vieni lietuviškiausių miestų. Regina Kvašytė, hum. mokslų dr., įtaigiai kalbėjo apie latvių ir lietuvių kalbų bendrystes ir skirtumus. Veik kiekvienas atvykęs iš Lietuvos, dalyvavęs konferencijoje, išmoko pasakyti „Es milu Latviju“ (Aš mylių Latviją). Istorijos mokslų daktaras E. Vasiliauskas pasakojo apie I-IV a. pilkapius Žemaitijos ir Žiemgalos regionuose. Mokslininkė Aija Jansone supažindino su XIX a. latvių ir lietuvių kostiumais – palygino kaip keitėsi vyrų ir moterų apranga per šimtmetį.

Po konferencijos muziejuje atidaryta lietuvių ir latvių menininkų tapybos darbų paroda „Baltai“, stendinė – „Nepriklausomybės kovos Lietuvoje ir Latvijoje“.

Kultūrinės veiklos vyko ir kituose miesto kultūros objektuose. Jelgavos miesto bibliotekoje organizuota Šeimos diena. Lankytojus sveikino RTU moterų choras „Delta“ lietuvių ir latvių dainomis. Vaikai kūrė atvirukus su abiejų valstybių simbolika, atversdami nuotraukas, vardino Lietuvos vietoves, žiūrėdami popierinį teatrą „Gediminas – lietuvių tautos herojus“ susipažino su Žiemgalos ir Žemaitijos istorija. Suaugusieji iš džiovintų augalų rišo latviškas verbas. Renginių salėje demonstruojamą režisieriaus Ernesto Samsono meninės dokumentikos filmą „Vėjų žemė per pasienį“ žiūrėjo suaugusieji ir jaunimas. Norintys daugiau sužinoti apie Lietuvą ir jos literatūrą domėjosi paroda „Susipažink su Lietuva“.
 

Šv. Onos Bažnyčioje vyko vargonų muzikos koncertas pagal latvių ir lietuvių kompozitorių muziką, o miesto aikštėje šurmuliavo mugė – su amatininkais iš Lietuvos ir Latvijos. Dalyvauti kvietė kūrybos dirbtuvės, kvepėjo nacionaliniais latvių patiekalais ir visus lydėjo puikiausia nuotaika.

Parengė Jolanta LEMENTAUSKIENĖ, projekto vadovė
Nuotraukos autorės, D. Kiltinavičienės, Z. Černovienės, N. Pilac

GALERIJA