Pilies šešėliuose

Montefiore, Santa (Montefjorė, Santa)
Pilies šešėliuose : romanas / Santa Montefiore. - Vilnius : Alma littera, 2019. - 350, [2] p.

„Visiems, kurie yra praradę artimą žmogų, noriu pasakyti, kad išėjusieji visuomet yra šalia ir niekuomet mūsų neapleidžia. Jei galėtų kalbėti, jie mums pasakytų esantys laimingi ir džiaugiasi sugrįžę Namo.“ Santa Montefiore.

Knygą rasite arba galėsite rezervuoti skaitytojų aptarnavimo skyriuje.