Pradėk nuo savęs

Pradėk nuo savęs: SEAL vadovavimo principai / Jocko Willink, Leif Babin ; iš anglų kalbos vertė Daumantas Gadeikis. - Vilnius : Alma littera, 2019 (Vilnius : Spauda). - 319, [1] p. : iliustr.

Knygoje aprašomi principai, kuriais vadovaudamiesi SEAL daliniai įvykdė sunkiausias kovines užduotis, ir aiškinama, kuo ši pavojingose karinėse operacijose pravertusi mąstysena naudinga už mūšio lauko ribų – versle, šeimoje ir gyvenime apskritai.

Knygą rasite arba galite rezervuoti Skaitytojų aptarnavimo Mokslo šakų literatūros skyriuje.