Lemtingi metai : Lietuva 1914–1923 m.

Balkelis, Tomas

Lemtingi metai : Lietuva 1914–1923 m. : karas, revoliucija ir tautos gimimas / Tomas Balkelis. - Vilnius : Tyto alba, 2019 (Vilnius : BALTO print). - 350, [1] p. : iliustr., portr., žml.

Lemtingi metai išsamiai atskleidžia, kaip kūrėsi nepriklausoma Lietuvos valstybė ir jos visuomenė nuo Pirmojo pasaulinio karo pradžios iki 1923 m., kai pagaliau liovėsi smurtas Lietuvos ir Lenkijos pasienyje.  Knygoje atskleidžiami mažiau žinomi, nedaug tyrinėti, prieštaringi ir skausmingi ano meto Lietuvos istorijos epizodai: carinė evakuacija, vokiečių okupacija, revoliucija, bolševikų invazija, teroras, nepriklausomybės kovos ir gyventojų mobilizacija.

Autoriaus nuomone, Pirmasis pasaulinis karas ir po jo vykę audringi procesai buvo vieni iš svarbiausių veiksnių formuotis moderniajai lietuvių tapatybei ir nepriklausomam valstybingumui, kurių padariniai ilgalaikiai.
Knygą rasite arba galite rezervuoti Skaitytojų aptarnavimo Mokslo šakų skyriuje.