Projektas skirtas socialinės rizikos vaikų atskirčiai mažinti

2019 01 24

Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projekto „Šiuolaikinė biblioterapija – socialinei atskirčiai mažinti“ tikslas – mažinti socialinę atskirtį tarp vaikų gyvenančių Zarasų mieste per kultūrinių ir interaktyvių veiklų organizavimą. Vykdant projektą bus organizuojamos kūrybinės dirbtuvėlės panaudojant kompiuterines technologijas – 3D maketavimą, fotografavimą, piešimą kompiuterinėmis programomis, filmukų kūrimą.

„Pramogų bibliotekoje“ vaikai bus supažindinami su interneto svetainėmis ir skatinami žaisti interaktyvius žaidimus, dalyvauti interaktyviose edukacinėse programose, vyks el. knygų, knygų su papildytos realybės elementais skaitymo popietės, judriųjų žaidimų, stalo žaidimų ir konstravimo popietės. „Dėmesio ir koncentracijos ugdymo laboratorijoje“ bus sukurta dėmesio sutelkimo ir emocijų ugdymosi aplinka su kompiuterizuota vieta ir programine įranga.

Dalyvaudami projekto veiklose socialinės rizikos vaikai įgaus daugiau gyvenimiškos patirties, socialinių įgūdžių, mokysis bendrauti, valdyti emocijas, geriau integruosis į bendraamžių aplinką. Organizuojant projekto veiklas bus bendradarbiaujama su Zarasų vaikų dienos centru „Draugai“, kurio steigėjas Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“ yra projekto partneris. Projektas atitinka Zarasų miesto vietos plėtros strategijos 2016-2022 m. tikslą 2. Mažinti esamą Zarasų miesto gyventojų socialinę atskirtį. 2.2 uždavinį: Vykdyti socialinės atskirties mažinimą, skatinant socialiai pažeidžiamų gyventojų integraciją ir įsitraukimą į bendruomeninį gyvenimą.

Projekto trukmė 2019 m. sausis – 2020 m. sausis.

Projekto „Šiuolaikinė biblioterapija – socialinei atskirčiai mažinti“ vadovė Stanislova BIKULČIŪTĖ

ESFIVP-I-1 2