Zarasų rajonas LIETUVOS RESPUBLIKOS spaudoje 2019 m. birželio 25-29 d.

2019 07 12

Guigienė, Birutė. „Harmonija" – nuo Dzūkijos iki Aukštaitijos // Merkio kraštas. – 2019, birž. 28, p. 5.
Apie tai, kad Varėnos kultūros centro mišrus choras „Harmonija" dalyvavo Zarasų dainų šventėje „Dainų dainelė", skirtoje J. Naujalio 150-osioms gimimo metinėms paminėti.