Zarasų rajonas LIETUVOS RESPUBLIKOS spaudoje 2019 m. gegužės 14 – 18 d.

2019 06 03

Baublienė, Aušra. Įsimintina viešnagė Zarasuose . – Apie S. Gaudiešiaus gimnazijos gimnazistų viešnagę Zarasų krašte.
// Šilalės artojas : Šilalės rajono laikraštis 2019, geg. 17, p. 6

Bitinaitė, Asta. Pristatyti ir įvertinti Žemės meno kūriniai
. – Apie Žemės meno dienai paminėti skirtą respublikinį Žemės meno renginį-konkursą, kurį organizavo Pasvalio rajono Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokykla.
// Darbas : Lietuvos KP Centro Komiteto, Lietuvos TSR Ministrų Tarybos laikraštis prie Pasvalio teritorinės gamybinės kolūkių ir tarybinių ūkių valdybos / 2019, geg. 18, p. 1, 3