Taikomųjų programų mokomoji medžiaga

2016 05 23

Projekto "Kūrybinių idėjų įgyvendinimas judriojoje medijų studijoje" taikomųjų programų "Corel Draw" iri "Pinnacle Studio" mokomoji medžiaga bei papildoma literatūra