Projekto „Kūrybinių idėjų įgyvendinimas judriojoje medijų studijoje" kūrybinių užsiėmimų dalyvių anketų apžvalga

2016 05 18

Įgyvendinant projektą „Kūrybinių idėjų įgyvendinimas judriojoje medijų studijoje" Zarasų, Dusetų, Antalieptės ir Salako jaunimui buvo organizuojami medijų raštingumo mokymai ir kūrybinės veiklos, kurias įvykdžius jaunuoliai sukūrė naujus, su kultūriniu turizmu susijusius produktus – filmukus, skrajutes, kalendorius, vizitines korteles, lankstinukus ir panašias reklamos priemones.


Projekto pradžioje, siekiant išsiaiškinti paauglių ir jaunimo norą dalyvauti tokioje veikloje, sužinoti jų interesus, poreikį kūrybiniams užsiėmimams, jų santykį su biblioteka, populiariausias jaunimo tarpe bibliotekos paslaugas, buvo atlikta bibliotekos vartotojų apklausa. Tyrimų metodu pasirinktas anketavimas.
Siekiant išsiaiškinti jų motyvaciją tokiai veiklai, naujos erdvės jaunimui poveikį, siekiant sužinoti ar pakito paauglių ir jaunimo interesai, požiūris į biblioteką, buvo atlikta projekto dalyvių apklausa. Tyrimų metodu pasirinktas anketavimas.
Iš viso kūrybinėse veiklose dalyvavo 36 jaunuoliai. Apklausoje dalyvavo 30 (83,3 %) kūrybinių užsiėmimų dalyvių: 60 % respondentų - merginos, 40 % - vaikinai. 90 % respondentų 14-19 metų, 10 % – 20-27 metų amžiaus.
Į klausimą „Ar tu patenkintas Zarasų viešojoje bibliotekoje ar Dusetų Kazimiero Būgos, Antalieptės, Salako bibliotekose organizuotais kūrybiniais užsiėmimais?", skalėje nuo 1 (reikšmė silpnai) iki 10 (reikšmė puikiai) gautas atsakymo vidurkis 9.83.
96,7 % respondentų atsakė, kad dalyvaudami kūrybiniuose užsiėmimuose įgavo naujų įgūdžių dirbti su paveikslėlių, video kūrimo ir maketavimo, grafikos kūrimo ir apdorojimo, muzikos kūrimo ir įrašymo programomis, 3.3 % apklaustųjų atsakė, kad naujų įgūdžių neįgavo.
Į klausimą „Ar gavo naujų žinių dalyvaudami kūrybiniuose užsiėmimuose" 83,3 % respondentų atsakė, kad gavo labai daug žinių, 13,3 % – daug, 3,3 – nedaug.
Po kūrybinių užsiėmimų didesnį pasitikėjimą savimi įgijo 90 % dalyvavusiųjų apklausoje.
Dalyvaudami kūrybiniuose užsiėmimuose galimybę dirbti savarankiškai 53,3 % atsakiusiųjų vertino labai gerai, 36,7 % - gerai. 10 % mokymų dalyvių galimybę dirbti savarankiškai vertino vidutiniškai.
93,4 % mokymų dalyvių teigė, kad mokymų metu jų nuomonės buvo įsiklausoma. 93,4 % mokymų dalyvių teigė, kad dalyvaudami kūrybiniuose užsiėmimuose biblioteką atrado kaip labai gerą arba naują viešą erdvę kūrybai.
Savo veiklos rezultatą –sukurtą plakatą, lankstinuką, kalendorių, skelbimą, vizitinę kortelę ar filmuką labai gerai įvertino 43,3 %, gerai 53,3 %, vidutiniškai 3,3 % mokymų dalyvių.
Vertinant praktinių kūrybinių užsiėmimų kurso vadovų (mentorių) darbą labai gerai įvertino 76.7 %, gerai 20 %, vidutiniškai 1 % apklaustųjų.
Verslo atstovų poreikius labai gerai suprato 43,3%, gerai 46,7, vidutiniškai 10 % respondentų.
Sudarytas sąlygas kūrybiškumui labai gerai vertino 60 %, gerai 36,7 %, vidutiniškai 3,5 % atsakiusiųjų į anketą.
Kūrybinių užsiėmimų tikslo išdėstymą labai gerai vertino 56,7 %, gerai 40 %, vidutiniškai 3,5 % dalyvių.
56,7 % mokymų dalyvių manė, kad užsiėmimų laikas buvo suplanuotas labai gerai, gerai įvertino 30 %, vidutiniškai 10 %, silpnai 3,5 % dalyvių.
Į klausimą „Ar atradai biblioteką iš naujo?" 73,3 % respondentų atsakė „Taip, čia suradau daugiau saviraiškos galimybių", 3,3 % mokymų dalyvių atsakymas buvo neigiamas, 23,3 % respondentų biblioteką iš naujo atrado iš dalies.
83,3 % respondentų dalyvautų kituose panašaus pobūdžio kūrybiniuose užsiėmimuose, organizuojamuose Zarasų viešojoje bibliotekoje ar padaliniuose.
Atlikus apklausos analizę galima daryti išvadas, kad apklausos dalyviai, kuriems buvo organizuoti kūrybiniai užsiėmimai Zarasų viešojoje bibliotekoje, Dusetų Kazimiero Būgos, Antalieptės ir Salako struktūriniuose padaliniuose, liko patenkinti vykusiais kūrybiniais užsiėmimais, kurių metu įgavo naujų įgūdžių ir žinių, įgijo didesnį pasitikėjimą savimi, biblioteką atrado iš naujo, taip pat ir kaip naują viešą erdvę kūrybai, o tai motyvuoja juos dalyvauti kitose kūrybinėse veiklose.

Parengė Stanislova Bikulčiūtė, vyresnioji metodininkė

GALERIJA