Anketų jaunajam bibliotekos lankytojui analizė atskleidė jaunimo norą tobulėti

2015 12 07

Sukūrus mobilią medijų studiją, kuriamos ir naujos galimybės jaunimui – jų kūrybinės saviraiškos tobulėjimui ar talentų atsiskleidimui.Įgyvendinant projektą „Kūrybinių idėjų įgyvendinimas judriojoje medijų studijoje", Zarasų, Dusetų, Antalieptės ir Salako jaunimui bus organizuojami medijų raštingumo mokymai ir kūrybinės veiklos, kurias įvykdžius bus sukurti nauji, su kultūriniu turizmu susiję produktai, galbūt formuosis kitokie jaunimo erdvių panaudojimo poreikiai.


Siekiant išsiaiškinti jų norą dalyvauti tokioje veikloje, siekiant sužinoti paauglių ir jaunimo interesus, poreikį kūrybiniams užsiėmimams, jų santykį su biblioteka, populiariausias jaunimo tarpe bibliotekos paslaugas, buvo atlikta bibliotekos vartotojų apklausa. Tyrimų metodu pasirinktas anketavimas. Rugsėjo – spalio mėnesiais išplatintos spausdintos, taip pat paskelbtos internete elektroninės anketos.
Apklausoje dalyvavo 73 respondentai nuo 13 iki 24 metų amžiaus, amžiaus vidurkis 15.8 metų.
Anketą pildžiusiems respondentams yra pakankamai svarbi kultūra ir naujos žinios. Rezultatai rodo, kad skalėje nuo 1 iki 10 atsakymų vidurkis 8.58 balai. Žinios jiems reikalingos asmeniniam tobulėjimui ( 55.8 %) ir karjerai (31.9 %). Respondentai suinteresuoti mokytis naujų dalykų.
Beveik visi respondentai yra bibliotekos lankytojai (98.6 %), didžioji dalis - aktyvūs bibliotekos lankytojai (58.9%), besilankantys bibliotekoje keletą kartų arba nors kartą per mėnesį. Biblioteka 61.8 % respondentų asocijuojasi su knygų namais. Respondentai naudojasi įvairiomis bibliotekos paslaugomis. Populiariausios paslaugos – skolintis knygas (35.8 %), naudotis internetu (17 %), dalyvauti renginiuose (14.8 %) , mokytis (14.8 %). 5.5 % respondentų pažymėjo, kad ne visada bibliotekoje randa reikalingų knygų.
Labiausiai jaunimui patinkančios veiklos bibliotekoje - literatūriniai renginiai (31 %), žaidimai (24 %), kūrybinės stovyklos ir dirbtuvės (17 %). 36.4 % atsakiusiųjų pageidautų fotografavimui, 25.3 % - menui skirtų kūrybinių užsiėmimų.
Dauguma respondentų pataria bibliotekos naujienas populiarinti socialiniame tinkle Facebook (38,6%). Tai reiškia, kad dauguma respondentų domisi bibliotekos profiliu. 23,4 % respondentų pataria talpinti informaciją skelbimų lentoje. Bibliotekos interneto svetainėje skelbiama informacija naudojasi 17.9 % respondentų.
Draugų rate respondentai diskutuoja apie keliones (17.2 %), perspektyvas (13.7 %), pinigus (13 %). 47,9 % dalyvautų diskusijose, bet ne šiomis temomis.
Klausdami apie naujai sukurtas erdves ir jų panaudojimo galimybes, sužinojome, kad 61.1 % - didžioji dalis apklaustųjų lankytųsi naujai sukurtoje kūrybinėje studijoje ir kurtų skaitmeninius produktus. Didesnė dalis respondentų pageidautų išmokti dirbti su kompiuterinėmis grafikos, paveikslėlių vaizdo kūrimo programomis (52.9 %). Įgiję žinių 31.3 % iš apklausų respondentų norėtų sukurti filmuką, 30.6 % - vaizdo klipą. Net 77 % atsakiusiųjų į anketų klausimus įgytas žinias norėtų panaudoti kuriant reklamą apie Zarasus ir rajoną. Apklausos dalyviai yra siekiantys tobulėti ir gana motyvuoti.
Mokytis naujų dalykų suinteresuoti daugiausia dėl asmeninio tobulėjimo (63.6 %).
Projekto veiklos dalinai remiamos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos įgyvendinamo projekto „Bibliotekos pažangai 2" ir LR Kultūros ministerijos lėšomis.

Parengė Stanislova Bikulčiūtė, projekto koordinatorė