Zarasų viešoji biblioteka žada pozityvius pokyčius bendruomenei, arba Tegul duoda vaisių naujos partnerystės obelėlė

2015 06 12

   Birželio 9 dieną bendruomenei organizuotas naujo projekto pristatymo renginys.  Lietuvos viešosios bibliotekos teikė paraiškas projekto „Bibliotekos pažangai 2", remiamam Bilo ir Melindos Geitsų (Bill&Melinda Gates Foundation) fondo, daliniam finansavimui gauti. Tarp gavusių finansavimą Lietuvos viešųjų bibliotekų, kurios kartu su pasirinktais partneriais įgyvendins bendruomeninius projektus, pateko ir Zarasų viešosios bibliotekos projektas „Kūrybinių idėjų įgyvendinimas judriojoje medijų studijoje". Projektas įgyvendinamas su partneriais - VšĮ Zarasų jaunimo centru ir Zarasų meno mokykla. Projekto tikslinė grupė – jaunimas.


Projekto idėja ir tikslas
   Tuoj bus atidarytas bibliotekos priestatas, jame atsiras naujų erdvių ir naujų galimybių vartotojams. Šiuo projektu biblioteka su partneriais kurs erdvę, paremtą medijų technologijomis ir paskatins jaunimą įgyvendinti kūrybines idėjas, susietas su kultūriniu turizmu bei suteikti naujų žinių ir kompetencijų. Judrioji medijų studija bus įkurta naujajame bibliotekos priestate bei naudojama Dusetų, Salako ir Antalieptės padaliniuose.

Kaip įgyvendinsime projektą?
   Projektas bus įgyvendinamas trylika mėnesių ir baigsis 2016 metų birželio mėnesio pabaigoje. Projekte dalyvausiančiam jaunimui bus organizuoti profesionalūs mokymai darbo su garso įrašų ir vaizdo bei grafikos programine įranga. Bendradarbiausime su turizmo informacijos, verslo informacijos centrais, smulkiuoju verslu, siūlydami jiems kurti su kultūriniu turizmu susijusius informacinius leidybos produktus. Šiuos informacinius produktus (plakatus, filmukus)  kūrybinių užsiėmimų metu kurs Zarasų, Dusetų, Antalieptės ir Salako miestelių projekte dalyvaujantys jaunuoliai, naudodamiesi naujai įsigyta įranga ir programomis. Didinant darbuotojų kompetencijas numatyti mokymai bibliotekos ir partnerių institucijų darbuotojams.
Zarasų meno mokykla padės konsultuojant projekte dalyvaujantį jaunimą jiems kuriant meno ir muzikos produktus, susietus su kultūriniu turizmu Zarasų meno mokykloje, Dusetų meno mokykloje ir Salako muzikos skyriuje. VšĮ Zarasų jaunimo centro darbuotojai yra padės savanoriškai konsultuodami Zarasų ir Antalieptės jaunimo projekte dalyvausiančias grupes Zarasuose ir Antalieptėje.

Kaip sieksime rezultatų
   Judriojoje medijų studijoje bus sukurtos ir teikiamos naujos paslaugos: galimybė įrašyti skaitomus ir muzikos kūrinius, įrašus montuoti, įrašyti į kitas laikmenas. Lankytojai galės dirbti su vaizdų kūrimo programomis, kurti leidybos produktus, juos išsispausdinti spalvotai norimu formatu nuo A4 iki A1 ar nusiskenuoti dokumentus. Studijoje lankytojai gaus bibliotekos darbuotojo, dailininko ar savanorio konsultanto pagalbą. Jaunimas turės draugišką erdvę kūrybinei saviraiškai, o rezultatyvi veikla projekto metu jiems kuriant tikslinius produktus ir matant rezultatą, sąlygos pasitenkinimą.

Nauda
   Paslaugomis naudosis daug bendruomenės narių - naujos paslaugos teigiamai įtakos visą bendruomenę - nuo bibliotekų lankytojų ir darbuotojų iki verslininkų, kaimo bendruomenių, juridinių ir fizinių asmenų ir kitų. Jaunimas turės naują erdvę kūrybinei saviraiškai, o projekto dalyviai patobulinę įgūdžius arba įgiję naujų, juos naudos praktikoje, konsultuodami lankytojus. Daug dėmesio skirdama jaunimui, viešoji bibliotekas kartu su partneriais sieks didinti jaunimo motyvaciją, skatins jį tikslingai panaudoti kūrybiškumą.

Projekto pristatymo metu bendruomenė, žiniasklaida buvo supažindinta su projekto veikla ir nauda. IŠ PASISAKYMŲ:
Arvydas Steponavičius, Zarasų rajono Mero pavaduotojas. Linkiu, kad pasibaigus projektui daugelis projekte dalyvavusio jaunimo vizualizuotų produktų būtų pasiekiami visiems lankytojams bibliotekos priestato galerijoje. Profesionalius mokymus dirbti su naujomis medijų technologijomis būtų galima išplėsti, įtraukiant ir rajono valdžios atstovus.

Sigita Keršienė, Zarasų meno mokyklos direktorė. Esame šio projekto partneriai. Šis projektas paskatins tobulėti mokytojus ir jaunuolius. Mokykloje besimokantiems suteikiami įgūdžiai – piešimo, tapimo, šokimo, bet trūksta sąlygų jiems panaudoti. Projekto įgyvendinimas suteiks naujų galimybių.

Eigilė Pupeikytė, Zarasų jaunimo centro darbuotoja. Džiaugiamės, kad esame projekto partneriai. Jaunimas nori naudotis naujausiomis technologijomis. Atsiras daug geresnė galimybė jaunimo kūrybos saviraiškai.

Jurgita Mikutavičienė, Zarasų turizmo informacijos centro direktorė. Turizmas ir biblioteka – pasirodo galima gražiai ir inovatyviai bendradarbiauti. Projekto metu jaunimas kurs informacinius produktus, susietus su kultūriniu turizmu, aktyviau įsijungs turizmo paslaugų teikėjai, bendruomenė. O galimybių produktų tematikai daug – turistinių žemėlapių kūrimas, turizmo maršrutų populiarinimas. Dirbsime konstruktyviai ir glaustai.

Nijolė Šukštulienė, Verslo informacijos centro direktorė. Reikėtų pagalvoti ir apie verslininkus, kurie užsiima ne paslaugų teikimu, o gamyba. Kūrybinis bendradarbiavimas su verslu duos sinerginį efektą, motyvuodamas kitų mažesnių projektų atsiradimą.

Arvydas Veikšra, mero patarėjas. Savivaldybė rengia naują tarptautinį projektą su Maltos L-Yslos savivaldybe, skirtą sporto turizmui. Atsiranda nauji keliai dviejų projektų bendradarbiavimui viešinant sportinio turizmo maršrutus.

Naujos partnerystės obelėlė jau auga
   Zarasų viešosios bibliotekos priestato pievelę papuošė graži obelėlė, kurią pasodinome kartu su mero pavaduotoju A.Steponavičiumi, projekto partneriais S. Keršiene ir E. Pupeikyte, J. Mikutavičiene ir N. Šukštuliene.
  

   Būsime aktyviu tarpininku tarp vietos bendruomenės, verslo, vietos valdžios ir visuomeninių organizacijų, siūlančiu naujas, gyventojų poreikius tenkinančias paslaugas!

Jolanta Lementauskienė, projekto vadovė

GALERIJA