• Zarasų rajonas LIETUVOS RESPUBLIKOS spaudoje 2019 m. spalio 29 – lapkričio 2 d.

  2019 11 13

  Milerytė, Rasa. Bibliotekoje – literatūros ir muzikos versmė // Utenis. – 2019, spal. 30, p. 3.
  Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje vyko literatūros ir muzikos vakaras „Ateik, dovanosiu ir tau", kurį organizavo Zarasų viešosios bibliotekos, vykdančios projektą „Knygos šventė: literatūriniai tiltai Utenos regione", direktorė Danutė Karlienė. Savo tekstus skaitė Rašytojų sąjungos nariai uteniškiai Regina Katinaitė-Lumpickienė, Rūta Mikulėnaitė-Jonuškienė, Stepas Eitminavičius, Petras Panavas ir Vytautas Kaziela. Literatūrines dainas atliko aktorius, bardas Giedrius Arbačiauskas.

 • Zarasų rajonas LIETUVOS RESPUBLIKOS spaudoje 2019 m. spalio 22-26 d.

  2019 11 06

  Vaičekonienė, Regina. Jubiliejinė trijų šalių kaimo moterų šventė // Biržiečių žodis. – 2019, spal. 22, p. 10.
  Biržietės Lietuvos ūkininkų draugijos (LŪD) narės dalyvavo 17-oje Baltijos šalių kaimo moterų verslo konferencijoje Zarasuose. Lietuvos, Latvijos ir Estijos moterys paminėjo LŪD įkūrimo 80-metį.

 • Zarasų rajonas LIETUVOS RESPUBLIKOS spaudoje 2019 m. spalio 8-12 d.

  2019 11 06

  Červokienė, Daiva. Mažosiose kultūros sostinėse svarbiausias žmonių susibūrimo metas – tradiciniai atlaidai // XXI amžius. –2019, spal. 11, p. 7.
  Apie atlaidus Žiežmariuose (Kaišiadorių r.), Dusetose (Zarasų r.), Kuliuose (Plungės r.) ir Adomynėje (Kupiškio r.).

  Mintaučkis, Valdas. Trigubas jubiliejus // Utenos apskrities žinios. – 2019, spal. 9, p. 1-2.
  Vajasiškio (Zarasų r.) Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje buvo aukotos mišios, skirtos trims jubiliejams pagerbti – tai krizių centro „Angelų pieva" įkūrimo 15-ai metų, kunigo Sauliaus Kalvaičio kunigystės 25-mečiui ir asmeniniam – 50-mečio jubiliejams atžymėti.

 • Zarasų rajonas LIETUVOS RESPUBLIKOS spaudoje 2019 m. spalio 1-5 d.

  2019 11 06

  Čepėnienė, Daiva. Mokytojai: „Net blogiausias mokinys gali tapti geriausiu žmogumi " // Utenos apskrities žinios. –2019, spal. 5, p. 1, 3-4.
  Mokytojų atsiminimai apie tai, kokias išdaigas krėsdavo mokykloje ir kokių netikėtumų sulaukia dabar iš savo mokinių.

  Galminiškytė-Mičiūnienė, Giedrė. 59 karoliukai – gyvenimo ir meilės slėpiniai // XXI amžius. –2019, spal. 4, priedas „Abipus Nemuno", p. 3.
  Apie Dusetų (Zarasų r.) bažnyčios prižiūrėtoją, šio krašto poetę J. Stašienę. Skaityti daugiau...

 • Zarasų rajonas LIETUVOS RESPUBLIKOS spaudoje 2019 m. rugsėjo 24 – 28 d.

  2019 10 03

  Galminiškytė-Mičiūnienė, Giedrė. Žmogus, mylintis savo darbą // Utenos apskrities žinios. –2019, rugs. 25, p. 6.
  Apie Zarasų kempingo darbuotoją Elzbietą Arulienę.

 • Zarasų rajonas LIETUVOS RESPUBLIKOS spaudoje 2019 m. rugsėjo 17 – 21 d.

  2019 10 03

  Užėmė prizines vietas // Gimtoji žemė. – 2019, rugpj. 18, p. 8.
  Apie Utenoje vykusias XII Lietuvos seniūnijų sporto žaidynių zonines varžybas, kuriose dalyvavo sportininkai iš Ignalinos, Zarasų, Anykščių, Molėtų, Visagino, Utenos ir Ukmergės.

 • Zarasų rajonas LIETUVOS RESPUBLIKOS spaudoje 2019 m. rugsėjo 10 – 14 d.

  2019 09 26

  Galminiškytė-Mičiūnienė, Giedrė. Kalvystė prasidėjo nuo pasagos // Utenos apskrities žinios. –2019, rugs. 11, p. 5.
  Apie Zarasų profesinės mokyklos mokytoją Vytautą Kruopį.

  Tautodailininkės Jolitos Levčenkienės poetinis realizmas – Zarasuose // Utenos apskrities žinios. 2019, rugs. 14, p. 13.
  Zarasų krašto muziejuje atidaryta tautodailininkės Jolitos Levčenkienės tapybos ir keramikos darbų paroda. Skaityti daugiau...

 • Zarasų rajonas LIETUVOS RESPUBLIKOS spaudoje 2019 m. rugsėjo 3- 7 d.

  2019 09 26

  Vasilevičiūtė, Rasa. Oazė, kurioje gyvena geri ir gražūs žmonės : [pokalbis su grafike, tapytoja, juvelyre, projekto „Knygų šalis" savanore Rasa Vasilevičiūte] // Kupiškėnų mintys. – 2019, rugs. 7, p. 6.
  Grafikė, tapytoja, juvelyrė, projekto „Knygų šalis" savanorė Rasa Vasilevičiūtė pasakoja apie savo kūrybą ir įspūdžius apsilankius Kupiškyje.

 • Zarasų rajonas LIETUVOS RESPUBLIKOS spaudoje 2019 m. rugpjūčio 27 – 31 d.

  2019 09 24

  Galminiškytė-Mičiūnienė, Giedrė. Dabar visos dienos yra šventės // Utenos apskrities žinios. –2019, rugpj. 28, p. 6.
  Apie Zarasų profesinės mokyklos neformaliojo švietimo organizatorę Simoną Matusevičiūtę.

 • Zarasų rajonas LIETUVOS RESPUBLIKOS spaudoje 2019 m. rugpjūčio 20 – 24 d.

  2019 09 04

  Juškevičienė, Jurgita. Neturi vairuotojo pažymėjimo – negausi kompensacijos // Vakaro žinios. –2019, rugpj. 23, p. 7.
  Apie tai, jog neį­ga­lio­jo ve­ži­mė­ly­je nuo vai­kys­tės sė­din­ti šiau­lie­tė J. Bo­jar iš­kė­lė dar vie­ną neį­ga­lių­jų pro­ble­mą; mo­te­ris ne­se­niai krei­pė­si į „Sod­rą" no­rė­da­ma gau­ti au­to­mo­bi­lio įsi­gi­ji­mo iš­lai­dų kom­pen­sa­ci­ją ir su­ži­no­jo, kad jai kom­pen­sa­ci­ja ne­prik­lau­so, nes ne­tu­ri vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mo. (Str. Lie­tu­vos žmo­nių su ne­ga­lia są­jun­gos ad­mi­nist­ra­to­rės J. Ta­ra­se­vi­čie­nės ir kitų komentarai)

  Ukmergės dainininkės – Rytų Aukštaitijos dainų šventėje // Ukmergės žinios. – 2019, rugpj. 20, p. 10.
  Apie Zarasuose vykusią dainų šventę „Dainų dainelė", kurioje dalyvavo ir Ukmergės moterų choras „Žemyna", vadovaujamas Neringos Valinskienės.